onsdag 21 oktober 2020

Nitton coronasmittade sjömän på isländsk trålare

När trålaren Júlíus Geirmundsson lade till i Ísafjörður i söndags för att ta olja testades hela besättningen för coronaviruset. Då hade flera ombord börjat känna symtom på covid-19. Nitton sjömän bar på smittan. Efter beskedet återvände trålaren till hamnen i Ísafjörður. Ingen i besättningen gick i land när båten låg i hamn.

På Island rapporterades i går 62 nya fall av coronaviruset. Av dessa var bara 29 redan i karantän. Dessutom var det åtta personer som testade positivt vid gränsen.

Nitton av de nya fallen kom alltså från Júlíus Geirmundsson, en trålare som tillhör rederiet Hraðfrystihúsið Gunnvör i Hnífsdalur i Västfjordarna. Efter tre veckor ute till havs lade båten till i Ísafjörður i söndags kväll för att ta olja.

Men samtidigt testades hela besättningen på 25 personer för coronaviruset. Skälet var enligt ett pressmeddelande att flera sjömän hade lindriga symtom på covid-19. Ingen i besättningen gick i land medan båten låg i hamn i Ísafjörður.

Júlíus Geirmundsson vände ut till havs för att fortsätta fisket. När resultaten kom ett dygn senare fick dock besättningen vända tillbaka mot Ísafjörður igen. Det visade sig alltså att 19 av 25 ombord hade smittats. Ingen i besättningen är allvarligt sjuk i dagsläget.

Súsanna Ástvaldsdóttir, smittskyddsläkare i Västfjordarna, säger i Bæjarins Besta att det ännu är oklart hur situationen ska hanteras. Samtliga ombord har testats en andra gång för att se om några har antikroppar. De övernattar på trålaren i hamnen i Ísafjörður i väntan på svar. Under dagen kommer ett beslut om hur de ska gå i land och sitta i isolering eller karantän.

På Landspítali i Reykjavík vårdas nu 25 coronapatienter. Tre av dem ligger på intensivvårdsavdelning.

Nu hålls 1 252 smittade i isolering. Dessutom är 2 375 personer i karantän och 1 778 personer i inresekarantän.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Största jordskalvet på sydvästra Island på 17 år


Ett jordskalv med en magnitud på 5,6 skakade sydvästra Island i går. Skalvet var det största i regionen på 17 år och följdes av ett antal större efterskalv. Det hade sitt epicentrum utanför Grindavík men kändes tydligt i bland annat Reykjavík. Skalvet hade inget samband med vulkanisk aktivitet utan berodde på kontinentalplattornas rörelser.

Klockan 13.43 i går skakades Island av ett kraftigt jordskalv. Skalvet uppmättes till 5,6 och hade sitt epicentrum utanför Krýsuvík nära Grindavík. Det var det största skalvet i regionen sedan 2003.

När skalvet inträffade intervjuades statsminister Katrín Jakobsdóttir i direktsändning av Washington Post. Ämnet var Islands hantering av coronakrisen. Men en bit in hördes en kraftig smäll. Katrín Jakobsdóttir ursäktade sig och konstaterade att det rörde sig om ett jordskalv. Därefter fortsatte hon besvara frågan.

Piratpartiets Helgi Hrafn Gunnarsson stod i alltingets talarstol när skalvet inträffade. Han sprang direkt ut ur salen när skakningarna kom medan talmannen Steingrímur J. Sigfússon manade ledamöterna att sitta kvar lugnt i bänkarna. Han skrev på Twitter att han lärt sig att ställa sig i en dörrkarm vid jordskalv.

Skalvet kändes tydligt på Suðurnes och i Reykjavíkområdet. Men rapporter om skalvet kom ända från Ísafjörður i Västfjordarna.

Ett tjugotal efterskalv uppmättes till minst 3 under tisdagen. Det största efterskalvet hade en magnitud på 4,1 och inträffade klockan 15.32. Även det skalvet kändes på Suðurnes och i huvudstadsregionen.

Omkring 900 skalv inträffade på Suðurnes under gårdagen - och de allra flesta skedde nära de geotermiska områdena Krýsuvík och Seltún strax utanför Grindavík.

Natten mot onsdagen och den tidiga onsdagsmorgonen var lugnare. Två skalv som uppmättes till minst 3 ägde rum efter midnatt.

En rad mindre materiella skador rapporterades efter det stora skalvet. Det var framför allt saker som föll från hyllor och väggar. Dessutom stängde Vegagerðin väg 428 nära Kleifarvatn i går eftermiddag eftersom en mängd stora stenar fallit på vägen vid jordskalvet. Från vattendraget Grænavatn kom rapporter om kraftig gaslukt.

Ingen vulkanisk aktivitet registrerades i samband med eller efter skalvet. Skalvet orsakades av kontinentalplattornas rörelser.

Myndigheterna har haft förhöjd beredskap i regionen ända sedan den 26 januari i år på grund av en utdragen jordskalvssvärm norr om Grindavík. De skalven tros ha samband med magmarörelser. Landhöjningen i området har sedan årsskiftet på sina håll varit tio centimeter.

Dagens citat

"When you start a project, you have two options: either you finish or you quit. And I never quit. There’s an Icelandic saying that says: 'Conquer the world or die.' So what are you gonna do? You’re gonna conquer the world."

Tommi Tómasson, grundare av Hamborgarabúlla Tómasar, i The Culture Trip om hur han öppnade den hamburgerrestaurang som skulle utvecklas till en kedja med etableringar i utlandet.

tisdag 20 oktober 2020

Renässans vill alla röster till alltinget ska väga lika tungt

Att en person har en röst är grundläggande i ett modernt demokratiskt samhälle. Det anser Renässans som nu lägger ett förslag om att stoppa de regler som gynnar landsbygdsvalkretsar på storstädernas bekostnad. Även om dagens ojämlika fördelning är inskriven i grundlagen finns det enligt Renässans inget som förhindrar en rättvis fördelning.

Ända sedan islänningarna fick välja ledamöter till alltinget 1844 har mandatfördelningen missgynnat storstäderna. Sedan Island blev republik hundra år senare har frågan regelbundet tagits upp i alltinget. Obalansen har jämnats ut något med tiden - men systemet gynnar alltjämt landsbygdsvalkretsarna.

I det förslag till ny grundlag som fick majoritet i en folkomröstning 2012 ingick en reformering av valsystemet. Island skulle då bli en enda valkrets i stället för dagens sex - något som skulle leda till att alla röster vägde lika tungt.

Självständighetspartiet och Framstegspartiet har konsekvent motsatt sig förändringar som skulle ge storstadsrösterna samma vikt som landsbygdsrösterna. Eftersom bägge partierna har ett starkt stöd i glesbygd skulle de förlora på en utjämning.

Grundlagen säger att det är tillåtet att låta en röst ha samma tyngd som två. I alltingsvalet 2017 var skillnaden störst mellan den nordvästra och den sydvästra valkretsen. Sett till mandatfördelningen hade en röst i nordväst samma betydelse som 1,98 röster i sydväst. Den nordvästra valkretsen hade alltså nästan dubbelt så många ledamöter som den skulle ha haft vid en jämn fördelning.

Nu vill Renässans att alla röster till alltinget ska väga jämnt. Partiets fyra alltingsledamöter skriver i ett förslag att det är grundläggande för ett modernt demokratiskt samhälle att en person har en röst. Men dagens isländska system fungerar i praktiken så att vissa personer har två röster.

I förslaget skriver de att Europarådet anser att skillnaden mellan olika rösters betydelse inte bör överstiga 10 procent. På Island är det tillåtet med en skillnad på 100 procent. I förra valet var skillnaden mellan nordvästra och sydvästra valkretsen 98 procent.

Den tillåtna skillnaden på 100 procent är inskriven i grundlagen. Men det innebär inte att det måste vara så. Renässans ledamöter skriver i förslaget att det genom enkla beslut i alltinget går att anpassa mandatfördelningen så att de återspeglar antalet röstberättigade i de sex valkretsarna. För att kunna ändra valkretsarna är det däremot nödvändigt med en förändring av grundlagen.

De tre regeringspartierna - Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Gröna vänstern - håller just nu på med en översyn av grundlagen när det gäller alltingsval. Hittills har de dock inte aviserat några planer på att utjämna mandatfördelningen.

Renässans hade i valet 2017 sitt starkaste stöd i just den sydvästra valkretsen. De näst starkaste fästena var norra och södra Reykjavík. Eftersom Renässans främst lockar storstadsväljare missgynnas partiet av dagens system.

Här kan du läsa mer om mandatfördelningen i 2017 års alltingsval.

Rekordmånga nya coronafall vid isländska gränsen

Hela 22 personer som reste in till Island i sent i lördags kväll var smittade av coronaviruset. Samtliga landade i Keflavík efter att ha flugit från Warszawa och Gdansk i Polen. Det är det högsta antalet nya coronafall vid gränsen inom loppet av ett dygn. På Island rapporterades 42 nya fall av coronasmitta under måndagen.

Klockan var 20.44 i lördags kväll när Wizz Airs flyg från Gdansk landade i Keflavík. Det sista flyget för lördagen kom också från Polen. Klockan 23.48 landade Wizz Airs plan från Warszawa i Keflavík.

När resenärerna testades för coronaviruset på flygplatsen visade det sig att 22 personer var smittade. Tre av dem bar på aktiva smittor. Övriga nitton har ännu inte analyserats för antikroppar.

Tjugo av dessa resenärer hade isländska personnummer - vilket sannolikt betyder att de är bosatta på Island.

Inte sedan coronatesterna vid gränsen infördes den 15 juni i år har så många fall upptäckts inom loppet av ett dygn. Den förra rekordnoteringen var från i torsdags när arton fall rapporterades. Även då reste samtliga in från Polen. Alla arton visade sig bära på aktiva smittor.

På Island rapporterades i går 42 nya fall av coronaviruset. Elva av dem som testade positivt var inte i karantän.

Nu hålls 1 234 smittade i isolering. På Landspítali i Reykjavík vårdas 27 coronapatienter. Tre av dem ligger på intensivvårdsavdelning.

Ytterligare 2 878 personer är i karantän. Dessutom är 1 650 personer i inresekarantän.

Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir bestämde sig i går för att inte följa en av statsepidemiologen Þórólfur Guðnasons rekommendationer. Han ansåg att alla gym och träningslokaler skulle hållas stängda i tre veckor.

Men de får nu hålla öppet. De måste dock följa samma regler som gäller för idrottsevenemang. Det betyder att deltagarna inom ett visst utrymme inte får vara fler än tjugo och att de ska respektera tvåmetersregeln. Det ställs också krav på vilken utrustning som får användas och hur den ska rengöras.

Beslutet beskrivs i ett pressmeddelande som ett sätt att iaktta proportionalitet och jämlikhet.

Þórólfur Guðnason sade under gårdagens presskonferens att flera gruppsmittor hade koppling till gym och träningslokaler. Han beskrev dem som en av huvudkällorna för den senaste tidens smittspridning.

Under det kommande höstlovet uppmanade Þórólfur Guðnason lediga att stanna hemma i stället för att resa. Han sade att de senaste dagarnas utveckling tydde på att den här virusvågen var på väg ned. Läget var dock alltjämt känsligt. Han räknade med att kurvan över antalet smittade skulle sjunka om två till tre veckor.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Jag visste precis vad som var på väg att hända och vad som var på gång. Serien skulle bara bli pausad. Jag visste det absolut. Jag visste att jag var på väg att skicka en hel massa människor i karantän."

Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir, fotbollsspelare i Breiðablik, i RÚV om hur det gick till när hon flera dagar efter att hon återvänt till Island fick veta att hon var smittad av coronaviruset och hade spelat flera fotbollsmatcher samt varit på olika fester - läs mer här.

måndag 19 oktober 2020

Åttioårig bokhandel i Reykjavík går i graven

Coronakrisen ledde till att Mál og menning i Reykjavík stängde tillfälligt i slutet på maj. Målet var att öppna bokhandeln på nytt i november inför julruschen. Men så blir det inte. Ägarna litar inte på att kundunderlaget räcker till. Därmed går den åttioåriga bokhandeln i graven. I samma lokaler öppnar i december ett nöjesställe med samma namn.

Mál og menning på Laugavegur i Reykjavík är en av Islands mest anrika bokhandlare. Den grundades 1940 av förlaget med samma namn - och som i dag ingår i Forlagið. I dag har dock bokhandeln och förlaget olika ägare.

Förlaget Mál og menning hade länge en utpräglad vänsterstämpel som även färgade av sig på bokhandeln. Förlaget fick under några år ekonomiskt stöd från Sovjetunionen. I samma hus hade isländska kommunister lokaler för parti- och föreningsverksamhet. Men sedan det senaste ägarskiftet 2009 har Mál og menning fått en ny prägel.

De senaste åren har bokhandeln till stor del riktat sig mot turister på jakt efter isländsk litteratur på andra språk och souvenirer. När både turisterna och en stor del av lokalbefolkningen försvann från Reykjavíks gator i våras försvann också kundunderlaget. Mál og menning meddelade den 28 maj att butiken stängde tillfälligt.

Tanken var att öppna på nytt i november inför julhandeln. Men så blir det inte. Arn­dís Björg Sig­ur­geirs­dótt­ir, en av ägarna, säger i Morgunblaðið att pandemin och omvandlingen av delar av Laugavegur till gågata ligger bakom beslutet att stänga för gott:

"Vi köpmän här vid Laugavegur hade börjat förbereda oss för att komma tillbaka men så kom covid som ingen rådde på."

Namnet Mál og menning kommer dock att leva vidare. Garðar Kjartansson har skrivit på ett tioårigt hyresavtal för lokalerna på Laugavegur 18. Han säger i DV att han redan i december öppnar ett musik- och nöjesställe i huset. Han planerar dagliga konserter - och tänker dekorera väggarna med böcker som också är till försäljning:

"Det blir sannolikt fler böcker här än någon gång tidigare. ... Vi kommer att ha konserter här alla kvällar från runt klockan åtta till tio. Det blir all möjlig musik - till vissa konserter säljer vi biljetter och andra inte. Och så blir det ståupp."

Nya Mál og menning ska ha öppet från 12 till 24. Och premiären är beroende av att coronaviruset inte sätter stopp för planerna. Bokningsansvarig blir Ingibjörg Örlygsdóttir som tidigare jobbade med klassiska konsert- och feststället Nasa.

Arn­dís Björg Sig­ur­geirs­dótt­ir säger i Morgunblaðið att hon inte har något emot att namnet Mál og menning lever vidare. Men hon hade hellre sett att lokalerna hade använts till annat:

"Det här är sorgligt för det är fullt möjligt att skapa en sådan bar och nöjesställe någon annanstans än i just denna byggnad."

Här kan du läsa mer om Storytels köp av Forlagið.

Island återinför tvåmetersregeln i hela landet

I morgon återinförs tvåmetersregeln i hela landet. Och där det inte är möjligt att upprätthålla avståndet blir det obligatoriskt att använda andningsskydd. De nya restriktionerna innebär skärpningar både i Reykjavíkområdet och på övriga Island. De medför bland annat att en mängd idrotter stoppas helt. De nya reglerna gäller till och med den 10 november.

52 nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Men 41 av dem var redan i karantän. Vid gränsen var det fem personer som testade positivt för viruset.

Det är nu totalt 1 240 smittade som hålls i isolering. Det kan röra sig om ett trendbrott. Sedan den 4 oktober har antalet smittade stigit dag för dag. Men i går minskade det med två. Det skulle kunna betyda att myndigheterna är på väg att få kontroll över den tredje vågen av coronasmitta.

Nu är 2 780 personer i karantän och 1 486 personer i inresekarantän.

På Landspítali i Reykjavík vårdas 26 coronapatienter. Fyra av dem ligger på intensivvårdsavdelning och två av dessa vårdas i respirator. Det uppger sjukhuset i ett pressmeddelande.

I morgon kommer dock restriktionerna att skärpas ytterligare. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir har enligt ett pressmeddelande beslutat att de gäller till och med den 10 november. Enligt ett pressmeddelande är inte heller alla detaljer klara.

Men det blir hårdare regler i hela landet. För två veckor sedan återinfördes tvåmetersregeln i huvudstadsregionen. Nu kommer den tillbaka även utanför Reykjavíkområdet. På platser där det inte är möjligt att hålla två meters avstånd ska alla använda andningsskydd.

En rad andra nyheter gör nu att landsbygden får regler som nästan är lika hårda som i huvudstadsregionen. På evenemang tillåts bara 20 besökare på varje avskilt läktarområde. Gästerna ska sitta på numrerade platser och registreras med namn. Inga besökare är tillåtna på idrottsevenemang varken inomhus eller utomhus.

Däremot får idrotter - även med kroppskontakt - fortsätta utövas.

I Reykjavík med omnejd stoppas däremot alla idrotter som kräver kroppskontakt. Men det maximala antalet deltagare är 20 personer och inga åskådare är tillåtna. Det är dessutom förbjudet att träna idrotter med kroppskontakt. Just dessa bestämmelser gäller till och med den 3 november. Övriga restriktioner gäller ytterligare en vecka.

I huvudstadskommunerna är dessutom skolsimningen inställd. Inga fritidsaktiviteter som innehåller kroppskontakt är tillåtna.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat


"Jag har velat göra det här väldigt länge. Som i Laugardalslaug så tror jag att det är en dag om året - om ens det - som badet är stängt och man vill kanske inte använda drönaren på ett bad när det är fullt av människor där. Jag tyckte att det här var en perfekt möjlighet att använda det här ögonblicket och kolla på dem."

Stein­ar Þór Ólafs­son i Morgunblaðið om hur han fick tillstånd att filma Reykjavíks tomma badhus när de är stängda på grund av coronapandemin.

söndag 18 oktober 2020

Hyllar Greta Thunberg - och vill ha rösträtt för 16-åringar

Inför rösträtt till alltinget för 16-åringar. Det förslaget kommer från politiske vilden Andrés Ingi Jónsson och ytterligare nio alltingsledamöter. I motionen skriver de att den svenska klimataktivisten Greta Thunberg har visat att unga kan driva samhällsfrågor med framgång. För att förslaget ska kunna bli verklighet krävs en förändring av grundlagen.

Frågan om att sänka åldern för rösträtt på Island till 16 år debatterades i alltinget första gången 2007. Sedan dess har liknande förslag lagts så gott som årligen. Alltingspolitiker har också motionerat om att sänka rösträttsåldern enbart i kommunalval. Inget av förslagen har dock varit i närheten av att få majoritet.

Den här gången är Andrés Ingi Jónsson - politisk vilde som tidigare representerade Gröna vänstern - initiativtagare till förslaget. Ytterligare nio ledamöter - från Piratpartiet, Socialdemokraterna, Renässans samt Rósa Björk Brynjólfsdóttir som även hon hoppat av Gröna vänstern - står bakom förslaget.

Genom att sänka rösträttsåldern till 16 år anser de tio undertecknarna att Island bättre skulle efterleva FN:s barnkonvention. Den säger att barn ska ha inflytande över frågor som rör dem själva.

I förslaget nämner de den svenska klimataktivisten Greta Thunberg som ett exempel på hur unga kan påverka samhällsdebatten. Hennes protester utanför riksdagen gav upphov till en internationell rörelse för miljöfrågor. Det är enligt undertecknarna bara ett exempel på hur dagens politiker reagerat sent på krav från ungdomar som ännu inte har fyllt 18 år.

Förslaget kräver en grundlagsändring för att bli verklighet. Därför behövs två beslut i alltinget under skilda mandatperioder. Om det skulle få majoritet i alltinget före valet i september 2021 skulle det kunna klubbas en andra gång redan nästa höst.

16-åringarna skulle i så fall få rösta första gången i 2022 års kommunalval, därefter i 2024 års presidentval och så småningom i 2025 års alltingsval. Det finns därför gott om tid att utbilda förstagångsväljarna i hur demokratin fungerar.

Här kan du läsa mer om debatten om sänkt rösträttsålder.

Nytt rekord för coronasmittade på Island

Ytterligare 69 fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Dessutom var det tre personer som testade positivt för viruset vid gränsen. Nu är det 1 242 smittade som hålls i isolering - vilket är det högsta antalet under coronapandemin. Men smittspridningen sker nu till stor del inom familjer. Och allt fler som smittas är redan i isolering.

Den tredje vågen av coronasmitta på Island fortsätter att sätta nya rekord. I går var det 1 242 personer som hölls i isolering efter att ha smittats av viruset. Det är den högsta siffran hittills.

Dessutom var 2 957 personer i karantän och 1 321 personer i inresekarantän.

Nu vårdas 26 coronapatienter på Landspítali i Reykjavík. Fyra av dem ligger på intensivvårdsavdelning - och två av dem vårdas i respirator.

Under gårdagen registrerades 69 nya fall av coronasmitta. Men 54 av dem var redan i karantän. Ytterligare tre personer testade positivt för viruset vid gränsen.

Trots det rekordhöga antalet smittade finns det tecken på att smittspridningen är på väg att ändra karaktär. De senaste dagarna har en majoritet av de nya fallen redan varit i karantän. Smittan sprids nu främst inom familjer. Fallen där smittkällan är okänd har blivit färre.

Sedan det allra första fallet på Island registrerades den 28 februari i år har nu 3 998 personer bekräftats smittade av coronaviruset.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Människor avvisas om de inte har andningsskydd. Det är regeln. Chaufförer har dock varit olika stränga vad gäller detta. Vi har fått tips från passagerare om chaufförer som har släppt på för många utan andningsskydd. Vi försöker att registrera de tipsen, följa upp dem och tala med vederbörande chaufför."

Guðmundur Heiðar Helgason, informationsansvarig vid Strætó, i Fréttablaðið om att bolaget nekar passagerare som inte har andningsskydd men hävdar att de har antikroppar mot coronaviruset att gå ombord.

lördag 17 oktober 2020

Knivbeväpnad man spritade händerna före rånet

Under knivhot rånade en man en restaurang i västra Reykjavík i går eftermiddag. Mannen kom över en mindre summa pengar ur dagskassan innan han flydde till fots. Men innan rånaren drog upp kniven spritade han händerna. Polisen hade i går kväll ännu inte gripit någon person misstänkt för rånet.

Vid 14-tiden i går larmades polisen till Chido, ett mexikanskt snabbmatsställe på Ægissíða i västra Reykjavík. En man hade då kommit in i butiken och under knivhot tvingat till sig omkring 20 000 isländska kronor som fanns i kassan.

Mannen flydde till fots efter rånet. Polisen hade i går kväll inte gripit någon misstänkt.

Mannen hotade alltså en i personalen med kniv. Chido skriver på Facebook att rånaren spritade händerna noggrant innan han drog upp kniven för att tvinga till sig pengar ur kassan.

Restaurangen uppger vidare att ingen skadades fysiskt i samband med rånet. Chido hade öppet som vanligt under gårdagen.

Första dödsoffret för coronaviruset på Island sedan i våras

En kvinna i 80-årsåldern avled under natten mot fredagen på Landspítali i Reykjavík. Det var det första dödsoffret för coronaviruset på sex månader. Totalt har nu elva personer dött i sviterna av covid-19 på Island. Antalet smittade fortsätter att stiga till nya rekordnivåer. Nu hålls 1 206 smittade personer i isolering.

Den 19 april i år dog en kvinna född 1934 i sviterna av covid-19. Hon blev det andra dödsoffret för en gruppsmitta på vårdboendet Berg i Bolungarvík. Hon blev också det tionde offret för pandemin på Island.

Under natten mot fredagen avled en kvinna i 80-årsåldern till följd av covid-19. Hon vårdades enligt ett pressmeddelande på Landspítali i Reykjavík. Hon låg inte på intensivvårdsavdelning när hon gick bort. Efter knappt sex månader utan dödsfall kopplade till covid-19 blev hon alltså den elfte personen på Island som dog efter att ha smittats av coronaviruset.

67 nya fall av coronasmitta rapporterades på Island i går. Dessutom var det två personer som testade positivt för viruset vid gränsen. Det är nu 1 206 smittade som hålls i isolering - vilket är den högsta siffran under hela pandemin.

Nu vårdas 26 coronapatienter på Landspítali. Fyra av dem ligger på intensivvårdsavdelning.

Däremot är det färre som är i karantän. Nu är 2 823 personer i karantän medan 1 470 personer är i inresekarantän.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat

"Aldrig tidigare har det varit viktigare att vi hjälps åt med denna uppgift: att få kontroll över pandemin, minska smittan och därmed minimera skadan för land och folk. ... Vi gör alla vårt bästa, följer regler och sköter oss så bra vi kan - inte bara för oss själva utan för oss alla."

Statsminister Katrín Jakobsdóttir skriver på Facebook om individens ansvar för att minska risken för spridning av coronaviruset - läs mer här.

fredag 16 oktober 2020

Dubbla värmerekord på Island i augusti

Två gånger om sattes nya värmerekord för året under augusti. Och allra varmast var det den 13 augusti då 26,3 grader uppmättes i Neskaupstaður. Två dagar tidigare noterades 25 grader i Egilsstaðir. Månadens högsta medeltemperatur uppmättes i Akureyri. Det visar statistik från Veðurstofa Íslands.

Den 12 juli i år uppmättes 24,8 grader vid flygplatsen i Egilsstaðir. Det var årets dittills högsta temperatur. Men under augusti slogs det rekordet två gånger om.
Första tillfället var just i Egilsstaðir. Den 11 augusti var det 25 grader vid flygplatsen. På flera andra håll på östra Island noterades höga temperaturer. I Skjaldþingsstaðir uppmättes 24,6 grader och i Miðfjarðarnes 24,5 grader.
Dessutom var det ovanligt varmt i höglandets utkanter. I såväl Möðrudalur som Brú á Jökuldal registrerades 21,9 grader.
Men rekordnoteringen varade bara i två dagar. Den 13 augusti steg temperaturen till 26,3 grader i Neskaupstaður - vilket alltså är årets hittills högsta temperatur. Nästan lika varmt var det i Seyðisfjörður med 26,1 grader.
Även denna dag var det ovanligt varmt i utkanterna av höglandet och flera platser som i normala fall är något av köldhål. I Reykir i Fnjóskadalur uppmättes 25,1 grader, vid Krafla 24,8 grader, i Möðrudalur 24,7 grader, i Grímsstaðir á Fjöllum 24,6 grader, i Brú á Jökuldal 24,4 grader och i Svartárkot 24 grader.
Samma dag var det 20,5 grader i Reykjavík.
Den här typen av värme är ovanlig på Island. De tio senaste åren har temperaturen bara nått 25 grader vid fem tillfällen.
Kallast var det i Grímsstaðir á Fjöllum den 20 augusti. Då sjönk temperaturen till -3,8 grader.
Månadens högsta snittemperatur hade Akureyri med 12 grader - vilket var 2 grader över medelvärdet för jämförelseperioden 1961 till 1990. I Reykjavík var snittet 11,2 grader (+0,9), i Stykkishólmur 10,6 grader (+1,0), i Bolungarvík 10,2 grader (+1,5), på Grímsey 9,7 grader (+2,0), i Egilsstaðir 11,2 grader (+1,6), i Dalatangi 9,4 grader (+1,1), i Teigarhorn 9,7 grader (+0,9), i Höfn 10,4 grader (jämförelse saknas), i Stórhöfði på Hemön 10,1 grader (+0,5), i Hveravellir 8,1 grader (+1,9) och i Árnes 10,8 grader (+0,7).
Den lägsta medeltemperaturen uppmättes vid Þverfjall med 5,7 grader. På låglandet var det svalast vid Seley med 8,6 grader.

I Höfn var augusti ovanligt blöt. Staden fick hela 204,8 millimeter nederbörd - vilket var den högsta noteringen på Island i augusti på sexton år. Det var även blött i Reykjavík med 93 millimeter nederbörd. Stykkishólmur fick 71,2 millimeter nederbörd och Akureyri 32,9 millimeter.

Akureyri hade inte bara månadens högsta medeltemperatur. Det var dessutom soligare än normalt i den nordisländska staden. Akureyri hade 176,3 soltimmar i augusti - vilket var 41 över snittet. Reykjavík fick nöja sig med 141,5 soltimmar - vilket var 13,3 under snittet.
Här kan du läsa mer om vädret på Island.

Rekordmånga fall av coronasmitta vid isländska gränsen

18 personer från samma resesällskap visade sig vara smittade av coronaviruset när de testades vid gränsen. Och på Island rapporterades i går 81 nya fall av viruset. Det är nu 1 170 smittade som hålls i isolering - vilket är det högsta antalet någonsin. Landspítali i Reykjavík inrättar nu en tredje vårdavdelning enbart för coronapatienter.

Den tredje vågen av coronapandemin på Island är inte på väg att avmattas. Under gårdagen rapporterades 81 nya fall i landet. Men 65 av dem var redan i karantän.

Dessutom var det 18 personer som testade positivt vid gränsen. Alla tillhörde samma resesällskap som kom till Island från Polen. Samtliga är bosatta på Island. Testerna för antikroppar har ännu inte analyserats.

De 18 resenärerna landade i Keflavík i går med ett av Easyjets flyg från London. Smittspårningen pågår alltjämt. Myndigheterna utesluter inte att de kan ha smittat andra eller att fler i samma sällskap skulle kunna vara smittade.

Aldrig tidigare har så många smittade upptäckts vid gränsen inom loppet av ett dygn. Sedan testningen vid gränsen påbörjades den 15 juni har det högsta antalet hittills varit nio personer.

Det är nu 1 170 smittade på Island som hålls i isolering. Det är det högsta antalet hittills under coronapandemin.

Nu vårdas 26 coronapatienter på Landspítali i Reykjavík. Tre av dem ligger på intensivvårdsavdelning - och två av dessa vårdas i respirator. Sjukhuset öppnar nu en tredje avdelning enbart för coronapatienter.

Ytterligare 3 035 personer är i karantän och 1 609 personer är i inresekarantän.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason lämnade i går nya rekommendationer till hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir. Nya restriktioner kommer att träda i kraft efter den 19 oktober. Det är ännu inte känt vad han föreslår. Han har dock sagt att de nya reglerna kommer att sträcka sig två eller tre veckor framåt i tiden.

Civilförsvarschefen Víðir Reynisson bad under gårdagens presskonferens om ursäkt. Han ångrade då att han tillåtit förbundskaptenen Erik Hamrén och assisterande förbundskaptenen Freyr Alexandersson fick vara på plats på Laugardalsvöllur i Reykjavík när herrlandslaget i fotboll mötte Belgien. Det var Þórólfur Guðnason som påpekade misstaget.

Eftersom en förbundsanställd hade smittats skulle bägge ha varit i karantän. Víðir Reynisson sade att han hade föregått med dåligt exempel genom att bevilja ett undantag till ledarduon. Han har själv arbetat för fotbollsförbundet KSÍ. Víðir Reynisson sade att han inte skulle vara inblandad i fler beslut med koppling till förbundet.

Under presskonferensen framkom det dessutom från journalister att flera i den isländska ledarstaben bröt mot regelverket när de rusade in på planen efter Islands seger mot Rumänien i förra veckan. Även det var sannolikt ett brott mot coronarestriktionerna. I dagsläget pågår dock ingen utredning av händelsen.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat

"Du har dem som gör sakerna på egen hand i undergroundscenen med allt från metal till elektronisk musik. Sedan har du större bolag som Alda och Record Records men däremellan finns ett gap. Där finns musik som jazz och experimentell elektronisk musik som inte riktigt passar in i de andra kategorierna. Ett av våra mål är att fånga dessa artister innan de faller mellan brädorna."

Bob Cluness, som arbetar på Lucky Records i Reykjavík, i Morgunblaðið om varför skivbutiken även ger ut skivor.

torsdag 15 oktober 2020

Självständighetspartiet utökar försprånget på Island

Självständighetspartiet har åter ett försprång på mer än 10 procentenheter i opinionen på Island. I den senaste mätningen från MMR får partiet 25,6 procent. Samtidigt ökar partiet till 15 procent och är därmed på nytt näst största parti. Socialdemokraterna är mätningens stora förlorare medan Centerpartiet är den stora vinnaren.

Ända sedan alltingsvalet i oktober 2017 har Självständighetspartiet varit störst på Island hos MMR. Inget annat parti har egentligen varit i närheten av att utmana om positionen - även om Socialdemokraterna i en mätning för två år sedan inte var längre bort än att avståndet låg inom den statistiska felmarginalen.

Nu är gapet till näst största parti åter över 10 procentenheter. Självständighetspartiet ökar med 1,6 procentenheter till 25,6 procent. Noteringen är partiets högsta på ett halvår.

Näst störst är nu Piratpartiet som går förbi Socialdemokraterna. Piratpartiet växer med 0,7 procentenheter till 15 procent.

Socialdemokraterna är mätningens stora förlorare och sjunker alltså till tredje största parti. Stödet minskar med 2,1 procentenheter till 12,8 procent.

Centerpartiet är den stora vinnaren. Partiet får nu 10,8 procent, en uppgång med 2,8 procentenheter.

Ytterligare tre partier klarar spärren till alltinget med god marginal. Renässans backar med 0,6 procentenheter till 9,4 procent medan Gröna vänstern förlorar 1,1 procentenheter till 8,5 procent. Framstegspartiet krymper med 0,6 procentenheter till 8,3 procent.

Både Islands socialistparti och Folkets parti ligger alltjämt under femprocentsspärren. Islands socialistparti ökar med 0,9 procentenheter till 4,3 procent. Folkets parti minskar med 1,2 procentenheter till 3,6 procent.

Ännu längre upp till spärren har Folkfronten med 0,5 procent (-0,2), Ljus framtid med 0,4 procent (+0,1) och Gryning med 0,1 procent (oförändrat).

Stödet för regeringen stiger för tredje mätningen i följd. Det är nu 51 procent som står bakom koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - en uppgång med 0,9 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.

Rekordmånga coronasmittade i isolering på Island

1 132 coronasmittade hålls nu i isolering på Island. Det är den högsta siffran under pandemin. Under gårdagen rapporterades 88 nya fall. Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason tror att den tredje smittvågen blir mer omfattande än den första. Och han tror dessutom att den blir mer långvarig eftersom coronaviruset nu har ett starkare fäste i landet.

Den 5 april kulminerade den första vågen av coronaviruset på Island. Då var det 1 096 smittade som hölls i isolering. Men i går ökade antalet smittade till 1 132 personer - vilket alltså är det högsta antalet under hela pandemin.

88 nya fall rapporterades på Island i går. Hälften av dem var redan i karantän. Dessutom var det två som testade positivt för coronaviruset vid gränsen.

Det är nu 24 coronapatienter som vårdas på Landspítali i Reykjavík. Tre av dem ligger på intensivvårdsavdelning och en av dem vårdas i respirator. Under gårdagen var det två patienter som skrevs ut men fyra som lades in.

Ytterligare 3 409 personer är i karantän medan 1 739 personer är i inresekarantän.

Hela 980 av de 1 132 smittade är hemmahörande i huvudstadsregionen. Hela 235 fall kan kopplas till Hnefaleikafélag Kópavogs. Det är enligt RÚV 55 personer som smittats på gymmet - och de har i sin tur alltså smittat minst 180 andra personer. Det första bekräftade fallet rapporterades den 1 oktober.

Den näst största gruppsmittan uppkom på ett uteställe i Reykjavík. Där var det 45 gäster som smittades på plats. De förde i sin tur smittan till 174 personer. Totalt kan 219 personer kopplas till den gruppsmittan.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason sade i går att den tredje vågen av coronapandemin kommer att bli svårare än den första. Han förutspådde både att fler kommer att smittas och att den här vågen kommer att bli mer långvarig.

Skillnaden är nu enligt Þórólfur Guðnason att coronaviruset nu har ett annat fäste på Island. I våras kunde smittspridningen bromsas genom att inresande sattes i karantän. Nu finns viruset i samhället och det sprids mellan familjemedlemmar, vänner och i sociala sammanhang. Det gör det svårare att få kontroll över situationen.

De restriktioner som nu gäller varar till och med måndag. Þórólfur Guðnason räknar i dag med att lämna nya rekommendationer - men han räknar inte med att det blir några betydande lättnader. I huvudstadsregionen har han heller inte uteslutit att vissa regler kan komma att skärpas ytterligare.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat

"Sigríðurs storverk är att hennes kamp för Gullfoss ledde till att människor insåg att det kanske fanns vissa vattenfall som var för bra för att de skulle offras för kraftverk. Så hon väckte människor till medvetande om naturskydd. Hon kände vattenfallet bäst av alla, men det var inte förrän under 1800-talets andra halva som människor började tycka att det var något med Gullfoss och började bege sig dit för att beskåda det."

Historikern Eyrún Ingadóttir i Morgunblaðið om Sigríður Tómasdóttirs kamp för att skydda Gullfoss - läs mer här.

onsdag 14 oktober 2020

Sex av tio islänningar vill ha ny grundlag

Sex av tio anser att det är viktigt att Island får en ny grundlag redan under denna mandatperiod. Och det är allt fler som tycker att frågan har stor betydelse. Över 30 000 personer har nu skrivit på ett upprop för en ny grundlag. Men inom regeringen är intresset i praktiken obefintligt. De tre koalitionspartierna vill endast genomföra marginella förändringar.

I en folkomröstning 2012 fick en rad förändringar av grundlagen starkt stöd. Klara majoriteter tog bland annat ställning för skilsmässa mellan stat och kyrka, förtydligande av statligt ägande av naturresurser och skrotning av de regler som gör att landsbygdsröster kan väga dubbelt så tungt som storstadsröster i val till alltinget.

Men koalitionen mellan Socialdemokraterna och Gröna vänstern lyckades inte genomföra förändringarna före valet 2013 - inte minst för att stödet inom Gröna vänstern var svagt i vissa frågor. Sedan dess har Självständighetspartiet ingått i varje regering och Framstegspartiet i två av tre. Inget av partierna kan tänka sig annat än marginella förändringar.

Självständighetspartiet och Framstegspartiet är de stora vinnarna på det nuvarande valsystemet. Eftersom de har starkt stöd på landsbygden tjänar de i regel ett eller flera mandat på att valkretsarna i glesbygden är överrepresenterade i alltinget.

I dag säger lagen att ingen enskild röst får väga mer än dubbelt så mycket som en röst i en annan valkrets. I de senaste alltingsvalen har mandatfördelningen legat precis på gränsen. Och det är alltså landsbygden - och i förlängningen Självständighetspartiet och Framstegspartiet - som gynnas på storstadsväljarnas och storstadspartiernas bekostnad.

Samtök kvenna um nýja stjórnarskrá har nu i en kampanj samlat in över 30 000 underskrifter till stöd för en ny grundlag. På en mur vid Sjávarútvegshúsið i Reykjavík - där bland annat fiskedepartementet finns - målades nyligen texten Hvar er nýja stjórnarskráin? ('Var är den nya grundlagen?') Den togs bort inom två dygn. Och aktivister började strax därefter måla samma text på en närliggande mur.

I alltinget är det bara Piratpartiet som nu driver frågan om att förverkliga 2012 års förslag till ny grundlag. Jón Þór Ólafs­son anklagade i går regeringen att använda högtryckstvätt för att skrubba bort sanningen i form av målningen som undrade vad som egentligen hände med det förslag som fick majoritet för åtta år sedan.

Partikamraten Björn Leví Gunnarsson hävdade att klotter sällan sanerades särskilt snabbt. I samma område finns mängder av annat klotter som ingen bekymrat sig om att ta bort. Men när det gällde ett budskap som regeringen ogillade dröjde det inte många minuter innan sanerarna var på plats.

Stödet för en ny grundlag ökar. I en opinionsmätning från MMR är det 59 procent som uppger att det är ganska eller mycket viktigt med en ny grundlag redan under denna mandatperiod. Jämfört med förra årets undersökning har stödet växt med 7 procentenheter. Så stark har inte opinionen för en ny grundlag varit sedan MMR började ställa frågan 2017.

Det är 25 procent som uppger att en ny grundlag är ganska eller mycket oviktigt - en nedgång med 1 procentenhet. Och det är 17 procent som varken är för eller emot - vilket motsvarar en minskning med 4 procentenheter.

Frågan har störst betydelse bland kvinnor, invånare i huvudstadsregionen samt islänningar i åldern 18 till 29 år och pensionärer. På landsbygden, bland män och bland personer i åldern 30 till 67 år är färre positiva till en ny grundlag.

Här kan du läsa mer om regeringens arbete med att reformera grundlagen.

Ingen snabb avveckling av coronaregler i Reykjavík

83 nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Men smittspridningen är inte så omfattande att statsepidemiologen Þórólfur Guðnason i dagsläget ser något behov av att skärpa restriktionerna. Invånare i huvudstadsregionen kan dock räkna med hårdare regler ytterligare en tid. Han förvarnar om att de kommer att avvecklas i långsam takt.

Efter två dagar med färre nya fall och färre testade rapporterades i går 83 nya fall av coronaviruset på Island. Men det var också betydligt fler tester som analyserades. Det var 49 av de nysmittade som redan var i karantän. Dessutom var det tre personer som testade positivt vid gränsen.

Det är nu totalt 1 071 smittade som hålls i isolering. Av dessa vårdas 22 på Landspítali i Reykjavík. Tre coronapatienter ligger på intensivvårdsavdelning. Och en av dem vårdas i respirator. Dessutom är 3 436 personer i karantän och 1 752 personer i inresekarantän.

I Eyjafjarðarsveit på norra Island kopplas en gruppsmitta till badhuset i Hrafnagil. Kommunen skriver i ett pressmeddelande att sex av åtta coronasmittade i Eyjafjarðarsveit tog morgondopp i slutet på förra veckan. Smittkällan är dock ännu inte känd.

I morgon kommer statsepidemiologen Þórólfur Guðnason att ge nya rekommendationer till miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, som vikarierar som hälsovårdsminister medan Svandís Svavarsdóttir är ledig av personliga skäl. De skärpta restriktionerna i Reykjavík med omnejd löper ut på måndag.

Det är dock inte troligt att det blir några större förändringar i huvudstadsregionen. Þórólfur Guðnason sade i går att smittspridningen har legat på samma nivå de senaste dagarna. Han tror inte att ännu hårdare regler skulle ge avsevärt bättre resultat. Dessutom är de befintliga restriktionerna redan ganska tuffa.

Þórólfur Guðnason kommer troligen att föreslå restriktioner för några veckor framåt. Han sade att han inte övervägde någon skärpning. Men han förvarnade samtidigt om att dagens situation skulle kunna bestå under en tid framöver.

Han beskrev ännu en gång kampen mot coronaviruset som ett långdistanslopp. Þórólfur Guðnason sade att den inte var över efter ett sprinterlopp på en eller ett par veckor. Bekämpning av smittspridning kommer att prägla vardagen även på längre sikt.

Även om Þórólfur Guðnason skulle rekommendera lättnader redan till nästa vecka kommer han att gå försiktigt fram. Han sade att det i synnerhet i Reykjavíkområdet fanns ett behov av fortsatt hårda regler för att förhindra smittspridning.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat


"Först och främst är Fjöregg tänkt som ett kännetecken för Stykkishólmur och som en skojig, rolig och oväntad destination för att njuta av Súgandisey och utsikten över Breiðafjörður och öarna."

Konstverket Fjöregg - ett ord som både betyder 'livsnerv' och 'ägg som enligt folktro skyddar personers liv' - har enligt ett pressmeddelande utsetts till vinnare i en tävling om ett konstverk på Súgandisey i Stykkishólmur.

tisdag 13 oktober 2020

Förlorare i presidentval vill kandidera till alltinget

Efter att bara ha fått 7,8 procent av rösterna i sommarens presidentval sade Guðmundur Franklín Jónsson att han inte tänkte ge sig in i politiken. Nu är han på väg att ändra sig. Facebook-sidan för hans kandidatur har döpts om till Liberala demokratipartiet. Målet är att ställa upp i valet till alltinget hösten 2021.

Inför valet 2013 grundade Guðmundur Franklín Jónsson, hotellchef på Bornholm, partiet Höger-gröna. Men valrörelsen gick inte som han tänkt sig. Han fick inte stå på det egna partiets lista eftersom han missat att folkbokföra sig på Island. Och Höger-gröna blev bara tionde största parti med 1,7 procent av rösterna.

Under 2016 försökte han ta sig in på Självständighetspartiets listor i valet till alltinget. Stödet var dock inte tillräckligt för att han skulle ta plats på valsedeln.

I sommarens presidentval utmanade Guðmundur Franklín Jónsson den sittande presidenten Guðni Th. Jóhannesson. Han förklarade inledningsvis att han eftersträvade en ren valrörelse. Därefter fortsatte han under kampanjen med en kanonad av konspirationsteorier och anklagelser riktade mot presidenten, medierna och politiska partier.

Guðmundur Franklín Jónsson fick bara 7,8 procent av rösterna. Dagen efter valet meddelade han att han inte tänkte kandidera på nytt. Han skulle heller inte ge sig in i partipolitiken.

Men nu är han på väg att tänka om. Presidentvalskampanjens Facebook-sida har bytt namn till Liberala demokratipartiet. Målet är att ställa upp i alltingsvalet hösten 2021.

Själv hävdar Guðmundur Franklín Jónsson att han ännu inte har bestämt sig för att faktiskt kandidera till alltinget. Men han säger till Vísir att han överväger att satsa på att ta sig in i alltinget igen:
"Och i ett demokratiskt samhälle kan människor ändra åsikt och nu håller jag på att överväga det. Valet är mitt."
Opinionsmätningar inför presidentvalet visade att han hade starkast stöd bland Centerpartiets väljare. I viss mån lockade Guðmundur Franklín Jónsson även personer som sympatiserade med Folkets parti. Han säger till Vísir att det aldrig har varit aktuellt att ansluta sig till något annat parti. Liberala demokratipartiet ska bland annat kämpa mot korruption och för direktdemokrati:
"Ett sådant parti skulle vara ett utmärkt tillskott i floran."
Guðmundur Franklín hävdar att han av anhängare blivit uppmanad att bilda ett nytt parti och ställa upp i val på nytt. Ett besked är att vänta under nästa år.

Här kan du läsa mer om Guðmundur Franklín Jónsson.

Lägsta antalet nya coronafall på Island på en dryg vecka

50 nya fall av coronaviruset rapporterades på Island i går. Det var det lägsta antalet nya smittfall på en dryg vecka. Men statsepidemiologen Þórólfur Guðnason vill ännu inte bedöma om de skärpta restriktioner som infördes förra veckan har haft effekt. Den här veckan kommer att visa om Island har lyckats bromsa smittspridningen.

Förra måndagen infördes skärpta restriktioner i huvudstadsregionen. Då hade smittspridningen av coronaviruset ökat till de högsta nivåerna sedan i våras. Bland annat frisörer, tatuerare och skönhetssalonger tvingades stänga. Restauranger fick kortare öppettider. Tvåmetersregeln infördes på nytt och taket för sammankomster sattes vid 20 personer.

Restriktionerna i Reykjavíkområdet gäller i första hand till och med den 19 augusti. När de infördes var statsepidemiologen Þórólfur Guðnasons förhoppning att två veckor skulle räcka för att få kontroll över smittspridningen.

50 nya fall av viruset rapporterades i går. Det var det lägsta antalet på åtta dagar. Dessutom var det fem som testade positivt för coronaviruset vid gränsen.

Þórólfur Guðnason sade under gårdagens presskonferens att det ännu var för tidigt att bedöma om restriktionerna haft önskad effekt. Den här veckan kommer enligt Þórólfur Guðnason att avgöra om smittspridningen har bromsats.

Alma D. Möller, generaldirektör för Embætti landlæknis, sade att 3,5 procent av de smittade i den tredje vågen har behövt sjukhusvård - vilket var samma andel som under den första vågen. Däremot hade andelen som behövde intensivvård sjunkit från 0,8 till 0,3 procent i den tredje vågen.

Det är nu 1 022 smittade som hålls i isolering. Och det är 23 coronapatienter som vårdas på Landspítali i Reykjavík. Tre av dem ligger på intensivvårdavdelning och vårdas i respirator.

Dessutom är 4 296 personer i karantän. Ytterligare 1 740 personer är i inresekarantän.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Och det är kanske där som skillnaden mellan Sigmundur Davíð och Donald Trump är mest påfallande. Trump är som han är på grund av att han inte vet bättre. Sigmundur Davíð är som han är på grund av att han inte har hittat någon annan väg framåt efter smällen som han fick år 2016. Samtidigt som Sigmundur såg sin makt försvinna och folket och hans kollegor vände honom ryggen följde han hur en bankrutt dokusåpastjärna utan kunskap om politik roffade åt sig all makt i världens starkaste land."

Jóhann F. K. Arinbjarnarson, framstegspartist och författare, skriver i Vísir om hur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson lämnade Framstegspartiet efter att ha förlorat striden om ordförandeposten och därefter grundade Centerpartiet.

måndag 12 oktober 2020

Nypremiär för flyg till Västmannaöarna i vår

Air Iceland Connect börjar flyga mellan Reykjavík och Västmannaöarna i vår. Sedan flygbolaget Ernir lagt ned trafiken på grund av att den inte längre var lönsam vände sig kommunledningen till konkurrenten. Beskedet innebär dessutom att flygplatsbolaget Isavia inte gör sig av med de tre anställda på flygplatsen på Hemön.

När Landeyjahöfn öppnades för trafik sommaren 2010 avvecklades stödet till flygtrafik mellan Reykjavík och Västmannaöarna. Den nya färjehamnen kortade restiden från närmare tre timmar till en dryg halvtimme - och därmed ansåg inte längre regeringen att det var motiverat att fortsätta stödja flygtrafiken.

Beslutet gjorde att Flugfélag Íslands avvecklade trafiken. Men konkurrenten Ernir såg en möjlighet att trafikera linjen på kommersiella grunder. Under högsäsong har bolaget som mest flugit tre gånger om dagen i varje riktning.

Men Ernir har hela tiden kämpat med lönsamheten. När coronakrisen drabbade Island tidigare i år minskade resandet dramatiskt. De turister som varit viktiga för att hålla linjen vid liv försvann helt. Och få islänningar reste över huvud taget.

I september i år tog Ernir beslutet att avveckla trafiken. Strax därpå meddelade flygplatsbolaget Isavia att samtliga tre anställda skulle varslas om uppsägning. Planen var enligt Eyjar att återanställa dem på deltid.

Guðjón Helgason, informationsansvarig vid Isavia, sade till Vísir att det inte längre fanns behov av tre heltidsanställda på flygplatsen på Hemön. Efter att Ernir lagt ned trafiken var det bara ambulans-, privat- och skolflyg som använde flygplatsen.

Dí­ana Óskars­dótt­ir, direktör för Heil­brigðis­stofn­un­ Suður­lands, beskrev i Morgunblaðið utvecklingen som oroande. Sjukhuset på Hemön har bland annat skickat prover till analys och fått blod skickat till sig med flyget. För patienter som behövde vård i Reykjavík ökade restiden avsevärt när flyget försvann och färjan till Landeyjahöfn blev enda alternativet.

Kommunchefen Íris Róbertsdóttir träffade bland annat kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson för att diskutera situationen. Och nu är flyget på väg tillbaka.

Íris Róbertsdóttir har tillsammans med Njáll Ragnarsson, kommunstyrelsens ordförande, haft diskussioner både med Isavia och Air Iceland Connect - som är det nya namnet på Flugfélag Íslands. I det senaste mötet i kommunfullmäktige meddelade de att diskussionerna hade gett resultat.

Isavia har dragit tillbaka uppsägningarna. Bolaget kommer att utvärdera behovet av personal på flygplatsen till våren.

Till våren kommer också Air Iceland Connect att börja flyga mellan Reykjavík och Västmannaöarna. Trafiken ska ske på kommersiell basis. Enligt Íris Róbertsdóttir anser bolaget att linjen har stor potential - inte minst som resmål för turister.

Något datum för nypremiären är ännu inte klart.

Statsepidemiolog: Inga planer för utegångsförbud på Island

244 nya fall av coronasmitta har rapporterats på Island de tre senaste dagarna. Antalet smittade är nu det högsta på över ett halvår. Men statsepidemiologen Þórólfur Guðnason har inte övervägt att rekommendera utegångsförbud. Den åtgärden blir bara aktuell i en situation där sjukvårdens kapacitet är på bristningsgränsen.

Det var i går 1 017 coronasmittade som hölls i isolering. Så många har inte varit smittade sedan pandemins första våg kulminerade i början på april. Antalet smittade är det högsta på drygt sex månader. Flest smittade rapporterades den 5 april då 1 096 var i isolering.

De tre senaste dagarna har 244 nya fall av coronaviruset rapporterats på Island. En majoritet av de smittade har dock redan varit i karantän. Ytterligare 20 fall har upptäckts vid gränsen.

Det är nu 3 916 personer som är i karantän. Dessutom är 1 666 i inresekarantän.

Nu vårdas 25 coronapatienter på Landspítali i Reykjavík. Tre av dem ligger på intensivvårdsavdelning och vårdas i respirator.

De skärpta restriktionerna i huvudstadsregionen gäller i ytterligare en vecka. Än så länge är den tredje vågen av coronapandemin koncentrerad till Reykjavíkområdet. I övriga landet är smittspridningen inte alls lika utbredd. Och i Austurland - den region som ligger längst från huvudstaden - finns i dagsläget inga rapporterade fall av coronasmitta.

Smittspridningen i Reykjavík med omnejd fortsätter att ligga på en hög nivå. Det tar dock en viss tid innan resultat av hårdare restriktioner ger avtryck i statistiken.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason säger till Vísir att han inte har övervägt att införa utegångsförbud som ett sätt att stoppa smittspridningen:
"Det vore en absolut nödåtgärd och det gick bra för oss i vintras med liknande åtgärder som vi har nu och vi försöker pröva det på nytt nu. Vi kommer inte att införa några väldigt striktare åtgärder om det inte råder en absolut nödsituation."
Þórólfur Guðnason säger till Vísir att hans intryck är att de flesta respekterar de skärpta reglerna. Men vissa verkar ha tröttnat på restriktionerna och är därför mindre benägna att följa dem. Det kan bidra till smittspridningen - men han hoppas att det inte ska uppstå någon nödsituation. I nuläget kan han heller inte specificera någon sådan gräns:
"Jag kan inte säga någon exakt siffra men det är helt enkelt när vi ser en ökning i pandemin och det är uppenbart att sjukhussystemet och hälsovårdssystemet har nått gränsen. Då behövs det vidtas några åtgärder och det har inte kommit dit än."
Från och med i dag kommer myndigheterna inte längre att anordna några presskonferenser på plats. I stället börjar de med digitala presskonferenser där journalister får möjlighet att ställa frågor över nätet. Syftet är att undvika smittspridning och att leva upp till de egna rekommendationerna om att träffa så få som möjligt.

I torsdags testades 594 anställda och elever på Sunnulækjarskóli i Selfoss eftersom några personer i skolan var smittade. När resultaten kom i fredags visade det sig att ingen testat positivt för coronaviruset.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat

"Maken och jag tog i dag beslutet att åka och spela golf i Hveragerði på eftermiddagen vilket vi gör ofta. Det borde jag inte ha gjort. Detta var ett misstag från min sida och jag ber om ursäkt för att inte ha skött mig bättre. Jag har efter bästa förmåga följt rekommendationer och jag vet att alla anstränger sig i dessa konstiga tider. Det var aldrig planen att trotsa några regler. Men detta var ett misstag som jag kommer att dra lärdom av."

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ledare för Renässans och bosatt i Hafnarfjörður i huvudstadsregionen, skriver på Facebook om att hon i lördags spelade golf i Hveragerði trots att klubben uppmanat invånare i huvudstadsregionen att avstå på grund av rekommendationerna att avstå från resor ut i landet.

söndag 11 oktober 2020

Islands statsminister planerar deckare med succéförfattare

Statsminister Katrín Jakobsdóttir och bästsäljarförfattaren Ragnar Jónasson har planer på att skriva en deckare tillsammans. Romanen utspelar sig i Reykjavík 1986 - men mer än så har de ännu inte avslöjat om den gemensamma boken. Hon är dock osäker på när hon ska hinna skriva. Men han räknar med att boken blir hans nästa projekt.

Katrín Jakobsdóttir tog 2004 en magisterexamen i isländsk litteratur vid Háskóli Íslands. Hennes magisteruppsats handlade om isländska deckare. Efter att ha tagit examen recenserade hon deckare i bland annat DV.

Redan då var hon vice ordförande för Gröna vänstern. I takt med att politiken tog allt mer tid skrev hon allt mindre. Katrín Jakobsdóttir har varit yrkespolitiker sedan 2007 då hon valdes in i alltinget. Då och då har hon dock gläntat på dörren till sin tidigare karriär genom bland annat föreläsningar om den isländska deckartraditionen.

Nu planerar Katrín Jakobsdóttir att skriva en deckare ihop med Ragnar Jónasson, en författare som de senaste åren har haft stora internationella framgångar med sina spänningsromaner. Han avslöjade samarbetet när de båda gästade RÚV:
"Jag vet inte om jag ska berätta en hemlighet ... att jag och Katrín tänker skriva en bok ihop, en deckare."
Ragnar Jónasson talade om boken som hans nästa projekt. Men Katrín Jakobsdóttir sade att hon inte var lika övertygad om att planerna skulle bli verklighet:
"Vi har haft ett möte om boken som vi tänker skriva ihop, som utspelar sig i Reykjavík 1986, men sedan dess har inget mer hänt eftersom jag har varit lite upptagen. ... Jag befarar att Ragnar kommer att få skriva den här boken och att jag mest får ett tack."
Ingen av dem ville avslöja intrigen. De berättade dock att ön Við­ey i Faxaflói skulle ha en roll i berättelsen.

Isländsk landsbygd varnas för resor till Reykjavík

Avstå från resor till Reykjavíkområdet som inte är absolut nödvändiga. Och personer som bor i huvudstadsregionen uppmanas att inte resa till den isländska landsbygden. Om de ändå måste åka bör de tänka på smittskydd så att de inte sprider coronaviruset till de isländska regioner som i dag har få eller inga smittade.

När hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir i veckan skärpte restriktionerna valde hon för första gången att inte tillämpa samma regler i hela landet. I stället var det de sju kommunerna i huvudstadsregionen som tvingades till hårdare restriktioner. Skälet är de senaste veckornas stora smittspridning i Reykjavík med omnejd.

I samband med att restriktionerna skärptes uppmanades också invånarna i huvudstadsregionen att avstå från onödiga resor. Det väckte en hel del uppmärksamhet när Ásthildur Sturludóttir, kommunchef i Akureyri, vände sig till personer i Reykjavíkområdet och bad dem att undvika resor till staden. Hon befarade att de skulle föra med sig smittan till Akureyri.

Men de senaste dagarna har betydligt fler varnat just för huvudstadsregionen. Uppmaningarna gäller resor både till och från Reykjavík. Invånare i Reykjavík och kranskommunerna bör hålla sig hemma - och boende på landsbygden bör hålla sig borta.

Civilförsvaret i Norðurland vestra uppmanar på Facebook invånarna att begränsa resor till Reykjavíkområdet på grund av den omfattande smittspridningen. Bara resor som är absolut nödvändiga bör genomföras. Samtidigt påpekar civilförsvaret att boende i huvudstadsregionen inte bör färdas till Norðurland vestra.

Hittills har Norðurland vestra inte drabbats av några coronafall under den tredje smittvågen.

Civilförsvaret i Austurland kommer med en liknande varning på Facebook. Boende i Reykjavíkområdet ombeds att tänka på smittskyddet om de måste färdas till regionen. Utöver att vidta förebyggande åtgärder bör de minimera sociala kontakter i upp till två veckor för att minimera risken för smittspridning.

I ett annat inlägg på Facebook varnar civilförsvaret för resor till och från huvudstadsregionen. I Austurland är det i dag ingen smittad som hålls i isolering.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.

Dagens citat

"En liten nation utan armé är beroende av att internationella regler respekteras och avtal hålls. Historien visar oss också att det går bäst för det isländska folket genom stort utbyte med omvärlden. Internationellt samarbete har bidragit till att skapa ökat ekonomiskt välstånd och rikare kulturliv utöver att våra internationella förpliktelser har påskyndat framsteg inom områden som jämställdhetsfrågor, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och konkurrensfrågor."

Logi Már Einarsson, ledare för Socialdemokraterna, skriver i Kjarninn om internationellt samarbetes betydelse för Island.

lördag 10 oktober 2020

Facebook är störst på Island - men Tiktok växer mest

Nio av tio islänningar använder regelbundet Facebook. Men Facebook växer inte längre på Island. Bland sociala medier är det Youtube, Spotify, Reddit och Instagram som ökar. Det är dock Tiktok som är i särklass när det gäller att locka till sig nya användare. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Facebook fortsätter att vara det i särklass populäraste mediet på Island. Nu uppger 90 procent av islänningarna att de använder Facebook. Det är dock en nedgång med 2 procentenheter jämfört med förra året.

Ytterligare fyra sociala medier når över hälften av befolkningen. Det är 64 procent som regelbundet använder Youtube (en ökning med 3 procentenheter), 62 procent som använder Snapchat (-2 procent), 57 procent som använder Spotify (+6 procent) och 55 procent som använder Instagram (+5 procent).

Den stora klättraren är Tiktok. För ett år sedan var det bara 0,2 procent av islänningarna som använde appen. Nu har användningen vuxit till 14 procent.

Andra stora sociala medier är Pinterest med 19 procent (+1 procent), Twitter med 17 procent (+3 procent), Reddit med 9 procent (+3 procent) och Linkedin med 8 procent (+1 procent).

Bara 3 procent svarar att de inte använder några sociala medier över huvud taget. Och 26 procent uppger att de använder andra tjänster som exempelvis Strava, Tinder, Flickr, Twitch, Grindr eller Tumblr.

Det är framför allt unga islänningar som använder sociala medier. Kvinnor föredrar Facebook, Snapchat, Spotify, Instagram, Pinterest och Tiktok. Fler män finns på Youtube, Twitter, Reddit och Linkedin.

Bara Snapchat har fler användare på landsbygden. Och för Facebook är fördelningen mellan landsbygden och huvudstadsregionen lika stor. Övriga sociala medier är betydligt populärare i huvudstadsregionen.

Bland de islänningar som har fyllt 68 år är det Facebook och Pinterest som sticker ut. Här är användningen nästan lika stor som i övriga åldersgrupper. Inga personer i pensionsåldern finns på Tiktok eller Reddit.

Här kan du läsa mer om islänningarnas bruk av sociala medier.

Ex-minister vinner isländskt deckarpris

I tretton år satt Katrín Júlíusdóttir i alltinget för Socialdemokraterna. Nu tar hon steget mot en helt ny karriär. Hennes första deckare Sykur vinner priset i litteraturtävlingen Svartfugl. Bakom deckarpriset står författarna Ragnar Jónasson och Yrsa Sigurðardóttir samt förlaget Veröld. I belöningen ingår att Katrín Júlíusdóttir får boken utgiven.

Mellan 2003 och 2016 representerade Katrín Júlíusdóttir Socialdemokraterna i alltinget. Under fyra år var hon dessutom minister. Sedan hon lämnade politiken har hon varit vd för Samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu, en intresseorganisation för bolag verksamma inom finanssektorn.

Men nu kan hon vara på väg mot en ny karriär. Hennes första roman Sykur får priset Svartfugl, en deckartävling som instiftades av författarna Ragnar Jónasson och Yrsa Sigurðardóttir. Priset delas ut i samarbete med förlaget Veröld som också kommer att ge ut boken.

Katrín Júlíusdóttir berättar för RÚV att hon började skriva skönlitterärt för fyra år sedan uppmuntrad av maken Bjarni Bjarnason, som är författare till yrket. Hon säger att hon fick en liten chock över att få priset:
"Jag är ute på helt ny is men det är kul att börja och få ett sådant erkännande. ... Det var bara allmän nyfikenhet och hyperaktivitet som ledde till att jag tog chansen."
Det första hon skrev var en kortare berättelse. Bjarni Bjarnason gillade den och uppmanade henne att fortsätta. Romandebuten har hon skrivit på till och från i några års tid. Hon säger till RÚV att hon har hållit skrivandet hemligt fram till nu:
"Jag känner mig som om jag har blivit avslöjad."
Här kan du läsa mer om Katrín Júlíusdóttir.

Dagens citat

"Men så kom det till den punkten att inget annat var möjligt. Jag har många och starka åsikter i frågor om utlänningar, asylsökande och flyktingar. Jag var kritisk mot den obeslutsamhet som har varit i området de senaste åren och blivit besviken."

Rósa Björk Brynjólfsdóttir, alltingsledamot som nyligen lämnade Gröna vänstern i protest mot regeringens flyktingpolitik, i RÚV om beslutet att begära utträde ur partiet - läs mer här.

fredag 9 oktober 2020

Sågad minister säger bönder är landsbygdens ryggrad

Uttalandet om att det är en livsstil att vara fårbonde togs ur sitt sammanhang. Det hävdar nu jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson. Han skriver på Facebook att bönder är den isländska landsbygdens ryggrad. Men kommunpolitikern och bonden Ásgeir Sveinsson har fått nog - och lämnar Självständighetspartiet.

I tisdags debatterade fiske- och jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson isländska böndernas villkor med Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ledare för Renässans. Hon ifrågasatte regeringens jordbrukspolitik. Samtidigt som statsbidragen tillhör de högsta i Europa får fårbönder dåligt betalt - samtidigt som priserna i butikerna är höga.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir dömde ut systemet som dyrt och ineffektivt. Men Kristján Þór Júlíusson försvarade regeringens politik. Hans recept var inte att avreglera eller satsa på export. Han föredrog i stället att satsa på den inhemska marknaden.

Men det som skapade rubriker efteråt var Kristján Þór Júlíussons uttalande om att det var en livsstil att vara fårbonde. Och den livsstilen gick inte ut på att tjäna pengar.

Inom koalitionspartnern Framstegspartiet var det en rad politiker som rasade mot Kristján Þór Júlíusson. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utvecklade kritiken i en debattartikel i Vísir där hon undrade vilka intressen regeringens politik egentligen tjänade.

Ágústa Ágústsdóttir, bonde på Reistarnes utanför Kópasker, skriver i Vísir att Kristján Þór Júlíusson nedvärderade en hel näringsgren genom sina uttalanden om fårbönder:
"Att vara bonde är en livsstil. En viktigt och ädel livsstil. Men det är också ett absolut minimikrav att vi som arbetar nästan jämt kan leva av den på ett anständigt sätt utan att behöva jobba med annat ihop med lantbruket för att få det att gå runt."
Men Kristján Þór Júlíusson hävdar att hans uttalanden under debatten i alltinget har tagits ur sitt sammanhang. Han skriver på Facebook att ett skäl till att fårbönder får så dåligt betalt är coronakrisen som slår mot hela landets ekonomi:
"Lantbruk är och förblir en riktig näringsgren och bygdens ryggrad i landets glesbygd."
Men fårbonden Ásgeir Sveinsson vid Barðaströnd i Västfjordarna ger inte mycket för ministerns förklaringar. Han säger till Vísir att hela familjen i flera generationer har varit med i Självständighetspartiet. Men nu har han begärt utträde - trots att han kandiderade för partiet i senaste alltingsvalet och har representerat Självständighetspartiet i kommunfullmäktige i Vesturbyggð sedan 2010:
"Han talade från hjärtat. Det visade sig då att vi hade en jordbruksminister. Jag trodde inte att vi hade någon. Han kom ut ur gömstället. ... Något som alla har förstått och vetat men att få det så där rakt i ansiktet. Han hade åtminstone kunnat ljuga för oss - att den här saken skulle undersökas och att frågan var i någon nämnd."
Enligt Ásgeir Sveinsson är det betydligt fler medlemmar som överväger att lämna Självständighetspartiet i protest mot Kristján Þór Júlíussons jordbrukspolitik.

Här kan du läsa mer om Kristján Þór Júlíussons uttalanden.

Över 1 000 smittade i tredje coronavågen på Island

Över 1 000 personer har nu smittats i den tredje coronavågen på Island. 94 fall rapporterades i går - och allt mer intensiv testning gör att myndigheterna räknar med fortsatt höga siffror under de närmaste dagarna. Fortfarande är det en majoritet av de nysmittade personerna som inte är i karantän. Hela 23 coronapatienter vårdas nu på sjukhus.

Den 15 september började den tredje vågen av coronasmitta på Island. Det rör sig om en mängd gruppsmittor som kan härledas till två franska turister som anlände i mitten på augusti. De testade positivt vid gränsen och skulle därför hålla sig i isolering. Polisen anmärkte på att de inte följde reglerna fullt ut - men de bötfälldes aldrig.

Sedan dess har över 1 000 personer testat positivt för coronaviruset. Under gårdagen rapporterades 94 nya fall på Island - vilket var det näst högsta antalet under den tredje smittvågen. Av dessa var 82 personer hemmahörande i Reykjavíkområdet. Bara 40 av dem var redan i karantän. Dessutom var det åtta personer som testade positivt vid gränsen.

Situationen för sjukvården blir nu mer ansträngd för varje dag. Nu vårdas 23 coronapatienter på Landspítali i Reykjavík. Tre av dem ligger på intensivvårdsavdelning - och alla tre vårdas i respirator.

Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason sade under gårdagens presskonferens att de skärpta restriktioner som nu gäller förhoppningsvis ska få ned antalet smittade inom ett par veckor. Om smittan skulle fortsätta att växa i samma takt skulle situationen för sjukvården snart bli ohållbar.

Men om utvecklingen inte skulle vända sade Þórólfur Guðnason att han var redo att rekommendera ännu hårdare restriktioner.

Civilförsvarschefen Víðir Reynisson säger i Morgunblaðið att det är omöjligt att säga om de skärpta restriktionerna upphör efter den 19 oktober. Men kampen mot coronaviruset kommer att pågå långt in på nästa år. Det betyder sannolikt också att något slags restriktioner alltjämt kommer att vara i bruk.

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, det isländska idrottsförbundet, uppmanade i går i ett pressmeddelande alla klubbar i samtliga idrotter inom Reykjavíkområdet att ställa in alla matcher på hemmaplan, alla träningar och alla bortamatcher.

Hela 4 345 personer är i karantän. Ytterligare 1 896 personer är i inresekarantän i väntan på det andra coronatestet.

Myndigheterna räknar med fortsatt omfattande smittspridning de närmaste dagarna. Coronaviruset sprids alltjämt mellan personer som inte är i karantän. Dessutom har testningen utökats avsevärt. Bara i går testades 594 personer - personal och elever - på Sunnulækjarskóli i Selfoss sedan en förälder och två barn smittats i förra veckan.

Det första kända coronafallet på Island rapporterades den 28 februari. Då var det en man i 40-årsåldern som hade smittats under en vistelse i norra Italien. Men Sturla Orri Arinbjarnarson, läkare och immunolog vid laboratoriet Sameind, tror att smittan kom till Island redan i januari.

Sturla Orri Arinbjarnarson har de senaste månaderna testat omkring 4 000 personer för antikroppar. Av dessa har runt 300 testat positivt. Han säger till Vísir att en av dem var sjuk redan i januari - och att det sannolikt var coronaviruset som personen smittats av redan då.

Här kan du läsa mer om coronautbrottet på Island.

Dagens citat

"Jag satte mig som sagt i karantän med flickorna på torsdagskvällen men det går bara några timmar tills jag börjar känna de första symtomen och strax därpå är jag bara riktigt sjuk och testade mig. Bara det att bli smittad är ett hårt slag ... Men att vara allvarligt sjuk och läsa i medier och vara medveten om att jag och mina flickor fick 600 personer i karantän och att nästan en hel kommun går omkull och jag var snart väldigt medveten om att människor visste om att det var jag (fick meddelanden och samtal, men allt fint för övrigt) ... Hur var den känslan? Bedrövlig? Jag låg i soffan som ett asplöv och läste detta om och om igen. 600 personer. Spritade jag mig? Ja. Tänkte jag alltid på smittskydd? Ja. Gick jag igenom smittskydd med mina barn? Ja, cirka en triljon gånger. Ändå fick det här viruset oss ..."

Auður Tinna Hlynsdóttir, boende i Selfoss, skriver på Facebook om känslan av att hon och döttrarna smittats av coronaviruset och att ha haft så många sociala kontakter att omkring 600 personer tvingades i karantän.