onsdag 22 januari 2020

Biolog tror inte på ett myggfritt Island i framtiden

Stickmyggor kommer att etablera sig på Island. Det tror Gísli Már Gíslason, professor i biologi vid Háskóli Íslands. Han säger till Vísir att han tror att det är en slump att mygg inte har fått fäste i landet. Förklaringen är enligt Gísli Már Gíslason sannolikt att de mygg som faktiskt kommit till ön inte haft rätt förutsättningar för att överleva vintrarna.

Frånvaron av mygg på Island är något som brukar förundra många turister. Inte minst eftersom stickmyggor kan överleva temperaturer på -50 grader. Ändå brukar klimatet anges som det troliga skälet till att ön är fri från stickmyggor.

Gísli Már Gíslason, professor i biologi vid Háskóli Íslands, har själv sett hur en stickmygga från Grönland funnits ombord ett plan från Grönland till Island. Trots att stickmyggor funnits på Island har de inte fått fäste. Gísli Már Gíslason säger till Vísir att det sannolikt bara är en tidsfråga innan stickmyggor etablerar sig på Island:
"Jag tror att de som kommer från arktiska områden som Grönland och norra Skandinavien, som är samma art, inte klarar väderväxlingarna här. Men de arter som finns i Norden och på brittiska öarna - om de kommer hit så kan de säkerligen överleva här. De har bara inte kommit hit än."
Det är just de tvära kasten mellan olika typer av vinterväder som tros ha stoppat stickmyggorna. På Grönland och i norra Skandinavien övervintrar puppan under istäcket och kläcks när isen smälter. Eftersom klimatet där brukar vara stabilt lyckas den övervintra.

På Island är klimatet inte alls lika stabilt. Puppan kan alltså kläckas under töväder mitt i vintern. Ofta dröjer det inte länge innan det blir minusgrader på nytt - och väderväxlingarna sker så snabbt att puppan hinner igenom sin livscykel med kläckning, blodsugning och reproduktion.

Här kan du läsa mer om varför det inte finns stickmyggor på Island.