fredag 10 januari 2020

Dagens citat

"Så om import av lammsadlar kan förhindra att överbete och erosion utvecklas på Island så är det sannerligen värt att undersöka om det inte är bättre att just utifrån isländsk och internationell miljöhänsyn importera sadlarna. Detsamma gäller om annan livsmedelsproduktion."

Ólafur Margeirsson, doktor i ekonomi, skriver i Stundin angående isländska fårbönders invändningar mot import av lammkött av miljöskäl att import faktiskt kan vara en mindre belastning för klimatet.