måndag 20 januari 2020

Dagens citat

"Enligt min mening var saken inte komplicerad. Vill vi genomgå en ensidig överenskommelse om att rakt av svälja allt som Bryssel för för sig att införa eller bygga på ett samarbete i Eftas anda, ett tull- och handelssamarbete och därutöver ett samarbete på områdena vetenskaps-, utbildnings-, kultur- och mänskliga rättighetsfrågor."

Ögmundur Jónasson, tidigare alltingsledamot för Gröna vänstern, skriver i ett blogginlägg att han anser att regeringens information om EES-avtalet är missvisande och att han är tveksam till det.