måndag 27 januari 2020

Dagens citat

"Jag var full av betänkligheter om det på grund av att det här är partier som utger sig för att kämpa för motsatta ståndpunkter och Självständighetspartiet är - utöver att vara ett politiskt parti - en kapitalkrafternas intresseallians vilket Gröna vänstern inte alls vill vara. Jag har alltid räknat med att något av partierna skulle svika sina väljare. Och det håller tyvärr på att ske."

Ögmundur Jónasson, tidigare alltingsledamot för Gröna vänstern, i DV om partiets val att bilda regering ihop med Självständighetspartiet och Framstegspartiet.