onsdag 29 januari 2020

Dagens citat

"It’s like the ducks are keeping us here. ... We wouldn’t be here if it wasn’t for them."

Magnús Jónasson, en av delägarna av Æðey, i The Guardian om ejdern och ejderdunets betydelse för att familjen ska återvända till ön varje sommar.