torsdag 16 januari 2020

Färre resenärer väntas till Keflavík även under 2020

Drygt 6,6 miljoner passagerare kommer att resa via flygplatsen i Keflavík i år. Det är det lägsta antalet sedan 2016 - och det är framför allt de resenärer som mellanlandar på Island som minskar i antal. Nedgången är en konsekvens av Wow Airs konkurs och Icelandairs minskade fokus på trafik till Nordamerika.

Turismen till Island kulminerade under 2018. Då var det 9,8 miljoner passagerare som reste via flygplatsen i Keflavík. Flygplatsbolaget Isavia har tidigare räknat med fortsatt ökat resande. Därför finns också en fortsatt utbyggnad av flygplatsen planerad.

Men den uppåtgående trenden bröts under 2019. Då var det preliminärt 7 232 242 resenärer som flög via Keflavík. Av dessa var det 2 610 652 passagerare som reste ut, 2 602 589 som reste in och 2 019 001 som mellanlandade.

Under 2019 minskade antalet resenärer med hela 26,2 procent jämfört med rekordåret 2018. Det stora raset kom i samband med Wow Airs konkurs i mars.

Nedgången kommer enligt en prognos från Isavia att fortsätta även under 2020. I år väntas 6 680 309 passagerare resa via Keflavík. Det innebär en tillbakagång med 7,6 procent jämfört med 2019.

Antalet passagerare som reser in och ut från Island kommer att minska marginellt. Den stora förändringen blir antalet resenärer som mellanlandar. Den gruppen backade med 48 procent förra året - och sjunker i år med ytterligare 24,3 procent.

Även här är det Wow Airs konkurs som är ett avgörande skäl för de stora förändringarna. Bolaget satsade hårt på trafiken mellan Europa och Nordamerika med mellanlandning på Island. Men det är inte den enda faktorn. Icelandair prioriterar av lönsamhetsskäl flyg mellan Island och Europa och har därför bantat avgångarna till Nordamerika.

Isavia förutspår att utlänningar kommer att resa till Island via Keflavík ungefär lika mycket i år som förra året. Däremot tror Isavia på att antalet isländska resenärer sjunker med 7 till 8 procent.

Här kan du läsa mer om turismen till Island.