tisdag 7 januari 2020

Gröna vänstern går till val i Islands nyaste kommun

När invånarna i Islands nyaste kommun går till val i april ställer Gröna vänstern upp med en egen lista. Det blir första gången på tio år som partiet kandiderar i någon av de fyra kommuner som nu går ihop för att bilda en östisländsk storkommun. Det är troligt att även Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet kommer att ställa upp med egna listor.

I oktober förra året röstade en majoritet av invånarna i Borgarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður, Fljótsdalshérað och Djúpavogshreppur för ett samgående. Nu pågår förberedelserna inför sammanslagningen. I april i år kommer invånarna att för första gången rösta fram ett gemensamt kommunfullmäktige.

Efter valet sker det formella samgåendet med kommunerna. Det nya fullmäktige får nio ledamöter. Dessutom kommer det att finnas tre personer starka råd i de gamla kommunområdena. De kommer att ta beslut i vissa lokala frågor.

Preliminär valdag är den 18 april. Då väljs ett fullmäktige som bara kommer att sitta i två år i stället för de vanliga fyra. Skälet är att kommunen ska hålla fast vid samma ordinarie valdagar som landets övriga kommuner. Nästa ordinarie kommunalval äger rum i maj 2022.

Det politiska läget inför valet i den nya kommunen är på förhand ovisst. Självständighetspartiet och Framstegspartiet har i regel en stark ställning på den isländska landsbygden. Men i den nya kommunen är det inte givet att de kommer att ta makten.

I höstens folkomröstning fanns 73,8 procent av de totalt 3 513 röstberättigade i Fljótsdalshérað, 14,5 procent i Seyðisfjarðarkaupstaður, 8,9 procent i Djúpavogshreppur och 2,7 procent i Borgarfjarðarhreppur.

I Borgarfjarðarhreppur har det varit personval åtminstone sedan 1982. I Djúpavogshreppur finns två lokala partier representerade i fullmäktige. I de två minsta kommunerna finns alltså inga tydliga politiska mönster.

I Fljótsdalshérað har lokalpartiet Häradslistan - som har en klar vänsterprägel - tre mandat liksom Självständighetspartiet medan Framstegspartiet har två mandat och Centerpartiet ett mandat.

I Seyðisfjarðarkaupstaður har lokalpartiet Seyðisfjörðurlistan fyra mandat, Självständighetspartiet två mandat och Framstegspartiet ett mandat.

Nu har Gröna vänstern enligt Austurfrétt beslutat att ställa upp med en egen lista i det kommande kommunalvalet. Det blir första gången på tio år som partiet kandiderar på egen hand i någon av de fyra kommunerna.

Senaste tillfället var i Seyðisfjarðarkaupstaður 2010. Då fick partiet 18,3 procent av rösterna och ett mandat i fullmäktige. Inför valet 2014 tog personer som varit drivande både inom Gröna vänstern och Socialdemokraterna initiativ till Seyðisfjörðurlistan. Det parti som i valet 2018 fick egen majoritet i kommunen har alltså en tydlig vänsterprofil.

Beskedet från Gröna vänstern innebär inte bara att Socialdemokraterna mister samarbetet i Seyðisfjarðarkaupstaður. Det medför sannolikt att partiet ställer upp med en egen lista i den nya kommunen. De medlemmar som kandiderat på lokala listor där och i Fljótsdalshérað bildar troligen en egen lista. Inte minst finns det en sådan vilja från riksorganisationen - i synnerhet eftersom Socialdemokraterna har haft förhållandevis starka opinionssiffror sedan alltingsvalet hösten 2017.

Självständighetspartiet och Framstegspartiet har bägge stark lokal förankring. Det är givet att båda partierna ställer upp i valet. Centerpartiet har vunnit mark i synnerhet på landsbygden och har stora politiska ambitioner. Därför är det troligt att även Centerpartiet går till val med en egen lista.

Även om partiorganisationen inte är så stark talar mycket för ett deltagande från Centerpartiets sida. Eftersom partiet - åtminstone på riksplanet - är politiskt isolerat är det mindre troligt att det skulle kunna samarbeta med ett annat parti om en gemensam lista.

Här kan du läsa mer om den nya storkommunen.