onsdag 15 januari 2020

Motståndare till kraftverk vid Hvalá förlorar marktvist

Ägare till fastigheten Drangavík har inte lyckats visa att de äger mark som påverkas av det planerade vattenkraftverket vid Hvalá. Därför är de inte heller någon part i målet. Det är huvudskälet till att Héraðsdómur Vestfjarða inte ser något skäl till att riva upp den detaljplan som ger klartecken för den första etappen av bygget.

Det planerade bygget av ett vattenkraftverk vid Hvalá i Árneshreppur i Västfjordarna har blivit en infekterad stridsfråga. Markägare i området som motsätter sig planerna har på olika sätt försökt stoppa bygget genom att vända sig till domstol.

Kraftverket kommer till stor del att ligga inom fastigheten Ófeigsfjörðurs gränser. Där har markägaren kommit överens med Vesturverk - det bolag som står bakom planerna - om nyttjanderätten av vattendrag vid Hvalá med omnejd.

Men i somras hävdade ägare av grannfastigheten Drangavík att det aktuella området i stället tillhörde den egna fastigheten. De ansåg därför att Vesturverk hade förhandlat med fel ägare. En konsekvens av det var enligt dessa markägare att detaljplanen måste ogiltigförklaras.

Fastigheten Drangavík har sexton delägare. Tio av dem ställde sig bakom en rättsprocess mot kommunen Árneshreppur och Vesturverk. Drangavíks ägare är inte eniga. Åtminstone en av de sexton delägarna har tagit avstånd från rättsprocessen.

Vattenrättigheterna i älven Eyvindarfjarðará och sjön Eyvindarfjarðarvatn är avgörande för kraftverket. De tio ägarna av Drangavík hänvisade till en beskrivning av området från 1890. Den skulle visa att både sjön och älven i själva verket tillhörde Drangavík i stället för Ófeigsfjörður.

De tio ägarna motsätter sig alltså kraftverket. De vill att Drangavík ska inlemmas i den fridlysning som planeras av glaciären Drangajökull. Ett sådant steg skulle i sin tur göra det omöjligt att använda vattendragen till vattenkraft.

Men Héraðsdómur Vestfjarða underkänner alltså de tio markägarnas krav på att detaljplanen ska rivas upp och att Vesturverks tillstånd ska dras tillbaka. Domstolen konstaterar att Drangavíks ägare inte tidigare gjort anspråk på delar av fastigheten Ófeigsfjörður trots att den omfattats av tidigare detaljplansbeslut.

Vidare skriver rätten att kommunen har utgått från de vedertagna fastighetsgränserna. Det är upp till Drangavíks ägare att bevisa att de är felaktiga. Det har de enligt domstolen inte lyckats göra. Bevisbördan kan alltså inte läggas på Árneshreppur. De fastighetsgränser som kommunen åberopar är samma som använts vid en rad andra myndighetsbeslut.

Eftersom Drangavík inte är part i målet har de tio markägarna heller ingen möjlighet att överklaga detaljplanen och tillstånden på det som nu gjorts. Därför faller de kraven automatiskt. De tio ägarna ska nu ersätta Árneshreppur och Vesturverk med 600 000 isländska kronor vardera i rättegångskostnader.

Här kan du läsa mer om striden om vattenkraftverket vid Hvalá.