fredag 10 januari 2020

Nekas ersättning för inställt flyg från Island till Sverige

Strax efter att flyget lyft från Keflavík fick planet problem med motorerna. Besättningen ombord valde därför att återvända till Island i stället för att fortsätta till Stockholm. Icelandairs beslut innebar att en passagerare blev närmare ett dygn försenad till Sverige. Men det ger inte resenären rätt till någon ersättning.

På morgonen den 25 april lyfte ett av Icelandairs plan från Keflavík mot Stockholm. Men inte långt efter att flyget lyft uppstod problem med motorerna. Besättningen ombord valde därför av säkerhetsskäl att återvända till Keflavík.

Avgången ställdes in och passagerarna bokades om till andra flyg. För en resenär innebar det närmare ett dygns försening till Stockholm.

En passagerare vände sig till Samgöngustofa med krav på 400 euro i ersättning. Resenären ansåg att förseningen var Icelandairs ansvar. Flygbolaget hade kunnat gardera sig mot den här typen av förseningar genom att ha ett reservplan redo i Keflavík.

Icelandair motsatte sig kravet. Besättningen hade valt att avbryta flygningen på grund av säkerhetsskäl. Flygbolaget hade ingen möjlighet att förutsäga motorproblemen. Därför ansåg inte heller Icelandair att bolaget hade någon skyldighet att ersätta passageraren för förseningen.

Samgöngustofa går på Icelandairs linje. Besättningens beslut att återvända till Keflavík togs på grund av säkerhetsskäl. Det var enligt myndigheten omständigheter som flygbolaget inte kunde kontrollera. Eftersom Icelandair inte kunde förutse problemen fanns heller ingen ersättningsskyldighet till passageraren.

I beslutet skriver Samgöngustofa att beslutet att ställa in ett flyg får stora konsekvenser. I det här fallet hade Icelandair gjort vad bolaget kunde förväntas göra för att minska konsekvenserna för resenärerna.

Myndigheten har dessutom avgjort ett liknande fall. Här var det ett plan som lyfte från Keflavík mot Bergen på morgonen den 26 juli 2018. Strax efter starten fick planet problem med motorerna. Besättningen valde därför att återvända till Keflavík. Avgången ställdes in och passagerarna bokades om till andra flyg.

Även här hävdade en passagerare att förseningarna inte var utanför Icelandairs kontroll och krävde därför 400 euro i ersättning. Samgöngustofa håller inte med och ger Icelandair rätt. Myndigheten anser att omständigheterna var utanför flygbolagets kontroll.

Här och här kan du läsa besluten i sin helhet.