måndag 20 januari 2020

Regeringen vill förnya lagen om ministeransvar

Lagen om ministeransvar och landsdomstolen ska ses över. Det uppger regeringen i ett pressmeddelande. Förslaget kommer från statsminister Katrín Jakobsdóttir och justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Bestämmelserna blev mycket omdiskuterade i samband med att tidigare statsministern Geir H. Haarde åtalades för försumlighet.

Året var 1905 när Island inrättade en landsdomstol, en instans som skulle pröva åtal mot ministrar som misstänktes ha gjort sig skyldiga till brott i sitt ämbete. Det dröjde ända fram till 2010 innan lagen om ministeransvar användes på det här sättet. Då var det en majoritet i alltinget som ansåg att det skulle väckas åtal mot den tidigare statsministern Geir H. Haarde.

Geir H. Haarde var statsminister när finanskraschen drabbade Island hösten 2008. En parlamentarisk utredning visade att regeringen inte lyssnat på en rad varningssignaler om banksektorn. Den nämnd som stod bakom utredningen rekommenderade åtal mot flera tidigare ministrar. En av dem var Geir H. Haarde.

Alltinget röstade om att åtala fyra tidigare ministrar. Men det fanns bara majoritet för att åtala Geir H. Haarde. Det blev första gången sedan landsdomstolen inrättades som den faktiskt togs i bruk. Han åtalades på fyra punkter. Gemensamt var att de gällde försumlighet i ämbetet under tiden före kraschen.

Geir H. Haarde fälldes på en punkt. Landsdomstolen fastslog att han brutit mot lagen eftersom han inte hållit särskilda regeringssammanträden om banksektorn.

Rättsprocessen väckte starka känslor. Geir H. Haardes eget parti - Självständighetspartiet - ansåg att politiska motståndare missbrukade systemet för att hämnas. I efterhand var det också några alltingsledamöter som röstat för ett åtal som ångrade sig.

Redan i samband med åtalsbeslutet mot Geir H. Haarde 2010 tog en majoritet i alltinget ställning för att utvärdera landsdomstolen och lagen om ministeransvar. Någon sådan granskning genomfördes aldrig.

När Självständighetspartiet 2013 återtog regeringsmakten i koalition med Framstegspartiet aviserade de att de ville avskaffa landsdomstolen. Kritiken mot systemet kom inte bara från Geir H. Haardes parti. Även andra politiker ansåg att politikers agerande borde utvärderas av väljarna i stället för alltingets ledamöter. Inte heller då ledde planerna fram till något konkret.

Nu vill alltså regeringen se över lagen om ministeransvar och landsdomstolen. Förslaget kommer från statsminister Katrín Jakobsdóttir och justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Katrín Jakobsdóttir - som då var kultur- och utbildningsminister när Gröna vänstern regerade ihop med Socialdemokraterna - röstade 2010 själv för att Geir H. Haarde skulle åtalas.

Den granskning som regeringen tänker göra syftar till att skapa klarhet om vad som ska kunna betraktas som brott i ämbetet, hur åtalet ska gå till, vem som ska ta initiativ till utredning av misstankar mot ministrar och hur domarna i landsdomstolen ska utses.

Arbetet ska ledas av Katrín Jakobsdóttir i samråd med Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Översynen ska vara klar i höst.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen mot Geir H. Haarde.