fredag 31 januari 2020

Sandberg från Landeyjahöfn stort som Egyptens pyramider

Sedan Landeyjahöfn invigdes 2010 har 4,1 miljoner kubikmeter sand tagits upp ur hamnen. Mängden sand är mer än tio gånger så stor än vad Vegagerðin räknade med före invigningen. Den sand som har tagits upp ur hamnen räcker enligt Morgunblaðið nästan till för att resa pyramiderna i Giza i Egypten. Missbedömningen berodde främst på vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull.

Redan under våren 2010 skulle Landeyjahöfn öppnas för trafik. Hamnen skulle användas av den färja som seglar mellan Hemön och fastlandet. Därmed skulle restiden kortas från närmare tre timmar till en dryg halvtimme.

Vulkanutbrottet i Eyjafjalljökull försenade invigningen. När askan föll över Landeyjahöfn var det omöjligt att arbeta. Det dröjde till juli 2010 när utbrottet var över innan hamnen kunde öppnas för trafik.

Snart visade det sig att förutsättningarna vid inseglingen i hamnen var helt annorlunda än vad Vegagerðin hade räknat med. Utbrottet i Eyjafjallajökull skapade avsmältning från glaciären som gjorde att enorma mängder sediment spolades ut till havs genom bland annat älven Múlakvísl.

Sand och sediment följde havsströmmarna till Landeyjahöfns öppning. Där lade de sig och täppte till inloppet. Vegagerðin behövde gång på gång anlita företag för att ta upp sand och därmed hålla hamnen öppen för trafik.

Det här var något myndigheten inte hade räknat med. Inte heller hade invånarna på Västmannaöarna förväntat sig att den nya hamnen direkt skulle dras med så stora problem. Landeyjahöfn blev inte den stora förbättring som invånarna hade hoppats. Under vintrarna var det omöjligt att hålla hamnen öppen.

Mellan 2010 och 2019 togs totalt 4 148 764 kubikmeter sand och sediment upp från hamninloppet. Mängden under denna tioårsperiod räcker enligt Morgunblaðið nästan för att resa pyramiderna i Giza.

Vegagerðins prognoser var på en helt annan nivå. Myndigheten trodde att det skulle behöva tas upp omkring 30 000 kubikmeter om året. Om väderförhållandena var riktigt ogynnsamma skulle behovet kunna stiga till 80 000 kubikmeter.

Bara under 2019 togs 317 700 kubikmeter sand upp ur Landeyjahöfn. I år väntas mängden uppgå till mellan 300 000 och 500 000 kubikmeter. Snittet ligger alltså mer än tio gånger högre än de beräkningar som Vegagerðin använde sig av i samband med bygget.

Några pyramider kommer inte Vegagerðin att bygga. Men det område där sanden dumpas räcker inte längre till. Det ska utökas till 240 hektar och kunna rymma 10 miljoner kubikmeter sand. Området ligger tre kilometer från hamnen. Det ska möta behovet under åtminstone de närmaste tjugo åren, skriver Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om Landeyjahöfn.