fredag 17 januari 2020

Socialdemokraterna tar in på Självständighetspartiet

Socialdemokraterna är den stora vinnaren i den senaste opinionsmätningen från MMR. Partiets stöd ökar med hela 2,4 procentenheter. Även Självständighetspartiet ökar - men avståndet mellan Islands två största partier är nu inte större än att det ligger inom den statistiska felmarginalen. Samtidigt faller åter Islands socialistparti under spärren till alltinget.

I drygt två år har Självständighetspartiet varit Islands största parti hos MMR. Det är också en position som partiet behåller i årets första mätning. Stödet är nu 20,3 procent, en uppgång med 0,3 procentenheter.

Mätningens vinnare är Socialdemokraterna. Partiet ökar med 2,4 procentenheter till 16,8 procent. Gapet upp till Självständighetspartiet ligger nu inom den statistiska felmarginalen.

Den största förloraren är Centerpartiet som minskar med 1,4 procentenheter till 12,9 procent.

I övrigt är förändringarna små. Gröna vänstern ökar med 0,8 procentenheter till 11,1 procent medan Piratpartiet backar lika mycket och nu får 11 procent. Renässans ligger kvar på 10,5 procent. Framstegspartiet förlorar 0,1 procentenheter och får 8,2 procent.

Islands socialistparti tog sig i förra mätningen över femprocentsspärren till alltinget för första gången. Tiden över spärren blev dock kortvarig. Nu sjunker stödet med 1,1 procentenheter till 4,1 procent.

Inte heller Folkets parti klarar spärren. Väljarstödet backar med 0,5 procentenheter till 3,5 procent.

Betydligt längre upp till spärren har Ljus framtid 0,4 procent, en uppgång med 0,3 procentenheter. Både Gryning och Folkfronten får 0,3 procent.

Stödet för regeringskoalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet är 41,2 procent. Det stödet har ökat med 2,2 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.