onsdag 8 januari 2020

Största försprånget för Självständighetspartiet på hela 2019

Självständighetspartiet ökar samtidigt som Socialdemokraterna minskar. Avståndet mellan Islands två största partier är nu det största på ett och ett halvt år. Dessutom sjunker stödet för Gröna vänstern till den lägsta siffran på över ett år samtidigt som varken Folkets parti eller Islands socialistparti klarar spärren till alltinget. Det visar den senaste mätningen utförd av Gallup.

I en väljarbarometer från Maskína gick Socialdemokraterna nyligen förbi Självständighetspartiet. Det var första gången på drygt tio år som Socialdemokraterna var störst på Island. Partiet gick framåt samtidigt som Självständighetspartiet backade. Men i den senaste opinionsmätningen från Gallup är rollerna ombytta.

Här är det Självständighetspartiet som ökar och Socialdemokraterna som backar. Och gapet mellan de två partierna är det största på ett och ett halvt år.

Självständighetspartiet får nu 22,7 procent, en uppgång med 1 procentenhet jämfört med föregående mätning. Socialdemokraterna förlorar 1,9 procentenheter och får 13,9 procent.

Centerpartiet minskar med 0,2 procentenheter till 12,7 procent medan Renässans ökar med 1,2 procentenheter till 12 procent. Piratpartiet växer med 1 procentenhet till 11,3 procent. Gröna vänstern är mätningens stora förlorare och tappar 2,9 procentenheter till 10,7 procent. Framstegspartiet får 8,6 procent, en uppgång med 0,8 procentenheter.

Folkets parti har inte varit över alltingets femprocentsspärr i Gallup på hela 2019. Stödet är nu 4,3 procent, en ökning med 0,4 procentenheter. Islands socialistparti får 3,3 procent, en uppgång med 0,3 procentenheter.

Om det här hade varit ett valresultat hade regeringen förlorat sin majoritet i alltinget. Koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet får tillsammans 29 av 63 mandat. För att kunna bilda majoritet behövs 32 mandat i alltinget.

Självständighetspartiet får sexton mandat, Socialdemokraterna och Centerpartiet nio mandat var, Renässans och Piratpartiet åtta mandat var, Gröna vänstern sju mandat och Framstegspartiet sex mandat.

Anmärkningsvärt är att Renässans är nästan lika stort som Självständighetspartiet i södra Reykjavík. I den här valkretsen får Självständighetspartiet 19,2 procent mot 19 procent för Renässans. I norra Reykjavík är Socialdemokraterna störst med 17,8 procent mot 17,4 procent för Självständighetspartiet.

I den sydvästra valkretsen har Självständighetspartiet av tradition ett starkt fäste. Så är det fortfarande. Här har partiet 30,5 procent av väljarstödet. Tvåan Socialdemokraterna får 14,5 procent. Ett annat starkt fäste är den södra valkretsen. Här får Självständighetspartiet 21,8 procent mot 16,4 procent för Centerpartiet.

Även i den nordvästra valkretsen är Självständighetspartiet störst med 27,9 procent mot 19,4 procent för Centerpartiet. I den nordöstra valkretsen är Framstegspartiet störst med 17,5 procent. Tvåa är Centerpartiet med 16,9 procent och trea Självständighetspartiet med 15,2 procent.

Både Centerpartiet och Framstegspartiet är klart starkare på landsbygden. Renässans, Socialdemokraterna, Piratpartiet och Gröna vänstern har en större väljarbas i storstäderna. Stödet för Självständighetspartiet och Folkets parti är mer jämnt fördelat över landet.

Islands socialistparti har flest anhängare i norra Reykjavík med 4,6 procent.

Det är nu 46,5 procent som uppger att de stödjer regeringen, en tillbakagång med 3,3 procentenheter jämfört med föregående månads mätning från Gallup.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.