söndag 5 januari 2020

Tre av fyra islänningar handlar på nätet

Tre av fyra islänningar har shoppat på internet under det senaste året. Aldrig tidigare har näthandeln varit så stark. Och det är personer i åldern 25 till 34 år som är de flitigaste internetshopparna. Biljetter och övernattningar är det som islänningarna i störst utsträckning köpet på nätet. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Det senaste året har 76,8 procent av islänningarna handlat på nätet vid åtminstone ett tillfälle. Det är den högsta siffran någonsin. När Gallup började mäta näthandeln 2007 var det 66,8 procent som köpt något genom internet. Efter finanskraschen sjönk siffran till 53 procent under 2009. Därefter har den långsiktiga trenden varit uppåtgående.

De flesta kunderna finns bland islänningar i åldern 25 till 34 år. Där är det hela 95 procent som shoppat på nätet de senaste tolv månaderna.

Biljetter till evenemang är det som flest köper på nätet. Hela 61,5 procent har handlat biljetter under det senaste året. Nästan lika många - 56,8 procent - har köpt övernattningar. Och 47,7 procent har köpt kläder. Kvinnor lägger i större utsträckning än män pengar på just kläder.

Matvaror har vuxit kraftigt de senaste åren. Nu är det 17,7 procent som köpt livsmedel över nätet. Bland kunderna är 18,4 procent kvinnor och 17 procent män - vilket är anmärkningsvärt med tanke på att andra undersökningar visar att kvinnor står för inköpen till hushållet i nästan dubbelt så stor utsträckning som män.

Det är 60,2 procent som uppger att de oftare handlar i utländska än inhemska butiker medan 22 procent föredrar isländska butiker. Resterande 17,8 procent svarar att de handlar lika mycket hos utländska som hos isländska nätbutiker.

Den populäraste nätbutiken är Amazon som 35,4 procent av islänningarna har handlat av. Därefter följer Ali Express med 29,2 procent och Heimkaup med 28,1 procent.