söndag 12 januari 2020

Två av tre isländska stormfåglar har plast i magen

Två av tre stormfåglar på Island har plast i matsmältningskanalen. Det är något färre stormfåglar under 2019 som hittas med plastpartiklar i magen. Det visar en undersökning utförd av Náttúrustofa Austurlands på uppdrag av Umhverfisstofnun. Runt den isländska kusten är det också färre som drabbas än i andra delar av världen. Att stormfåglar får i sig plast utgör ett dödligt hot.

Stormfåglar har ett väl utvecklat luktsinne som de använder i jakten på föda. Forskning har visat att de bland annat lockas av lukten av dimetylsulfid. Den utsöndras av alger när de äts av krill - och krill tillhör stormfågelns favoritföda. Därför förknippar de dimetylsulfid - som också finns i de alger som växer på plast - med något ätbart.

Misstaget kan bli ödesdigert. Plast i matsmältningskanalen kan vara dödligt för stormfåglar. Om honor som har ungar får i sig plast kan även ungarna dö - antingen genom att honan dör eller genom att de matas med plast.

Náttúrustofa Austurlands samlade i somras in 53 stormfåglar som hade fastnat i fiskelinor. Av dessa kom 51 från båtar som var hemmahörande i Bolungarvík i Västfjordarna. Två stormfåglar lämnades in av båtar med Húsavík på norra Island som hemmahamn.

Plast fanns i matsmältningskanalen hos 64 procent av stormfåglarna. I snitt rörde det sig om 3,7 plastpartiklar för varje djur med en genomsnittlig vikt på 0,12 gram per fågel.

Siffrorna är något lägre än när motsvarande undersökning gjordes sommaren 2018. Mängderna plast ligger dock alltjämt över de nivåer som anses acceptabla enligt Ospar-konventionen. Problemen är dock större på andra platser i regionen.

Här kan du läsa mer om förra årets undersökning.