fredag 28 februari 2020

Akureyri på väg att återinföra parkeringsavgifter

I femton år har det varit gratis att ställa bilen i Akureyri. Men nu överväger kommunen att återinföra parkeringsavgifter. Ett förslag till avgiftssystem ska nu tas fram. Det ska ersätta de parkeringsskivor som används i Akureyri i dag. Det är ännu inte klart hur mycket det kommer att kosta att parkera i stadens centrum.

Akureyri var 2005 den första kommunen på Island som införde parkeringsskivor. Då var det många som trodde att andra kommuner skulle följa efter. Så blev det inte. Akureyri är alltjämt den enda kommunen i landet som använder parkeringsskivor.

I centrala Akureyri är det tillåtet att parkera kostnadsfritt med parkeringsskiva i femton minuter till två timmar beroende på plats.

Lokalbefolkningen är van vid systemet med parkeringsskivor. Många turister blir dock förbryllade. Den som inte har någon parkeringsskiva kan hämta en i bland annat butiker, banker och turistinformationen i Hof. Det är dock vanligt att turister glömmer skivan och tvingas böta.

I femton år har parkeringen i stadskärnan alltså varit avgiftsfri. Men nu överväger kommunen att återinföra avgiftsbelagda parkeringsplatser. Kommunens planeringsnämnd beslutade nyligen att ett förslag till ett nytt avgiftssystem ska tas fram.

Tanken är att parkeringsavgifterna ska vara låga. Intäkterna ska gå till underhåll av platserna och eventuellt till att anlägga nya parkeringar.

Ledamöterna i nämnden var eniga i beslutet om att ta fram ett förslag. Men Helgi Sveinbjörn Jóhannsson, som har en åhörarplats för Centerpartiets räkning, reserverade sig. Han vill inte att kommuninvånarna ska börja betala för att parkera. Han hävdar att det i praktiken rör sig om en höjning av skattetrycket.

Under mötet diskuterades även möjligheten att skrota parkeringsskivorna och släppa parkeringen helt fri. Den tanken fick dock litet stöd eftersom ledamöterna befarade att det skulle leda till begränsad omsättning på parkeringsplatserna. Dessutom skulle en sådan förändring inte gynna strävan mot mer klimatvänliga resesätt.

Om förslaget om att återinföra parkeringsavgifter blir verklighet är det inte troligt att det träder i kraft förrän tidigast under 2021.