söndag 16 februari 2020

Dagens citat"Det är nu mycket låga flöden i Skógá och därmed i Skógafoss. Insatta har påpekat att det kan bero på en isfördämning i älven som senare lossnar och vid sådana förhållanden kan en flodvåg komma längs älven. Ingen dokumentation har påträffats om en möjlig storlek för en sådan flodvåg och troligen har det stor betydelse var en sådan fördämning är belägen. För säkerhets skull har turister dirigerats längre bort från vattenfallet och polis och räddningstjänst är nu på plats i området och arbetar med det."

Polisen i Suðurland i ett pressmeddelande om varför turister på grund av översvämningsrisk inte tillåts gå ända fram till vattenfallet Skógafoss.