söndag 23 februari 2020

Dagens citat

"Jag tror att det som händer är att människor inser hur många som har beröringspunkter med hans hus och byggnader nästan varje dag i sitt liv. Många av oss har gått i en skola som han ritade eller legat på ett sjukhus som han ritade och inte minst gått på gator som han bestämde hur de skulle ligga. ... Själv är jag så lycklig att i min tidigaste barndom har fått bo här i internatskolan i Reykholt."

Ágústa Kristófersdóttir, föreståndare för Hafnarborg som tagit fram en utställning om tidigare statsarkitekten Guðjón Samúelsson, i RÚV om hans inflytande.