tisdag 11 februari 2020

En av fem islänningar känner klimatångest

Var femte islänning upplever klimatångest. Det är i synnerhet unga och kvinnor som oroar sig för människans inverkan på miljö och klimat. Dessutom är det betydligt fler islänningar med högskoleutbildning som fruktar klimatförändringarna. Centerpartiets väljare sticker ut som de minst bekymrade. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Precis som i Sverige präglade klimatdebatten det isländska samhället under det gångna året. Skolelever demonstrerade regelbundet på Austurvöllur i Reykjavík med Greta Thunbergs klimatstrejk som förebild. Regeringen aviserade nya klimatmål för att minska Islands inverkan på global nivå.

Debatten gjorde också avtryck i språket. Nyord som loftslagskvíði ('klimatångest'), umhverfiskvíði ('miljöångest'), hamfarahlýnun ('katastrofuppvärmning') samt flugskömm och flugviskubit - som båda betyder 'flygskam' - etablerade sig i isländskan under det gångna året.

I dag är det 22,3 procent av islänningarna som känner klimatångest. Det är dock bara 1,9 procent som upplever väldigt stor klimatångest medan 3,8 procent svarar att känslan är mycket stor och 16,6 procent ganska stor.

En majoritet - 55,8 procent - känner liten eller ingen klimatångest. Resterande 22,9 procent uppger att de är neutrala till känslan av klimatångest.

Oron för människans inverkan på klimatet är störst bland kvinnor, personer med högskoleutbildning och islänningar som ännu inte har fyllt 30 år. Minst bekymrade är män, personer med enbart grundskoleutbildning och islänningar i åldern 50 till 59 år.

Centerpartiets ordförande Sigmundur Davíð Gunnlaugsson är den enda isländska partiledaren som i det närmaste förnekar klimatförändringarna. Det verkar vara en uppfattning som hans väljare delar. Bara 6 procent av Centerpartiets sympatisörer känner klimatångest. Och hela 81 procent upplever liten eller ingen klimatångest.

Lika sällsynt är det med klimatångest bland Framstegspartiets anhängare. Här är det dock något färre - 62 procent - som inte har någon sådan känsla.

Även bland Självständighetspartiets sympatisörer är oron begränsad. Hela 67 procent säger att de inte har någon klimatångest medan 18 procent är bekymrade.

Mest bekymrade är Piratpartiets anhängare. Det är 39 procent som upplever klimatångest. Nästan lika utbredd är oron inom Gröna vänstern. Där svarar 36 procent att de har klimatångest. Motsvarande siffra inom Socialdemokraterna är 33 procent och inom Renässans 27 procent.

Gröna vänstern är det parti i alltinget som de senaste årtiondena haft den mest profilerade miljöpolitiken. Det är 37 procent av partiets väljare som inte känner någon klimatångest - vilket också är den lägsta andelen i undersökningen.

Här kan du läsa mer om 2019 års isländska ord hamfarahlýnun.