lördag 15 februari 2020

Färre tror att människan orsakar globala uppvärmningen

Allt fler islänningar betvivlar att människan orsakar den globala uppvärmningen. I stället tror en växande andel av befolkningen att det är naturliga förändringar i miljön som är skälet till de stigande temperaturerna. En klar majoritet anser dock att det är människan som orsakar uppvärmningen. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Klimatfrågan blir allt hetare på Island. I alltinget är det Centerpartiet som genom ledaren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson starkast vänt sig mot att människan skulle ligga bakom klimatförändringarna. Han har också ifrågasatt regeringens handlingsplan och anser inte att Island har någon särskild skyldighet att vidta klimatfrämjande åtgärder.

Regeringen har hittills visat upp en någorlunda enig fasad i frågan. Det är dock ingen hemlighet att det både inom Självständighetspartiet och Framstegspartiet finns politiker som är måttligt entusiastiska inför den handlingsplan som Gröna vänstern har lyckats driva igenom.

Nyligen utsåg Självständighetspartiet ett tvärpolitiskt klimatråd. De tio ledamöterna ska enligt ett pressmeddelande ta fram förslag i klimatfrågan. I rådet ingår bland annat alltingsledamoten Haraldur Benediktsson, kommunpolitikern Hildur Björnsdóttir och tidigare talmannen Unnur Brá Konráðsdóttir.

Men allt fler islänningarna betvivlar att det är människan som orsakar den globala uppvärmningen. Det är nu 23,2 procent som tror att den i stället orsakas av naturliga förändringar i miljön - en ökning med 9 procentenheter jämfört med när Gallup ställde samma fråga för ett drygt år sedan.

Den stora majoriteten - hela 66,2 procent - anser dock att det är människan som orsakar uppvärmningen. Men den andelen har sjunkit med 9,4 procentenheter.

Andelen osäkra har ökat med 0,5 procentenheter till 10,7 procent.

Attitydförändringen är enligt Gallup tydlig i samtliga grupper. Det är dock i åldersgruppen 45 till 54 år som tvivlet växer mest.

Här kan du läsa mer om klimatdebatten på Island.