måndag 10 februari 2020

Gröna vänstern underkänner Donald Trumps fredsplan

Donald Trumps lösning på konflikten mellan Israel och Palestina är ett brott mot internationell rätt. USA:s president vill ge Israel makt över ockuperad mark och motarbetar därmed en fredlig tvåstatslösning. Dessutom lägger fredsplanen grunden för diskriminering. Det uttalandet klubbades av Gröna vänsterns partistyrelse i helgen.

När Island 2011 som första västeuropeiska nation erkände Palestina som en självständig stat var Gröna vänstern drivande. Beslutet i alltinget togs med 38 enhälliga röster. Gröna vänstern, Socialdemokraterna, Rörelsen och Framstegspartiet röstade ja. Självständighetspartiets tretton ledamöter avstod från att rösta.

En av de ledamöter som då röstade ja var Katrín Jakobsdóttir, som i dag är Gröna vänsterns partiledare och statsminister. En av de självständighetspartister som lade ned sin röst var Guðlaugur Þór Þórðarson som nu är utrikesminister i Katrín Jakobsdóttirs regering.

Erkännandet gällde Palestinas gränser som de såg ut före sexdagarskriget 1967. PLO betraktades som det palestinska folkets företrädare. Samtidigt uppmanade Island både Israel och Palestina att söka en fredlig tvåstatslösning på konflikten.

I helgen samlades Gröna vänsterns partistyrelse i Seltjarnarnes. Där klubbades ett uttalande om Donald Trumps fredsplan. USA:s president får hård kritik - och hans föreslagna lösning på konflikten mellan Israel och Palestina underkänns helt och hållet.

Fredsplanen beskrivs som ett uppenbart brott mot internationell rätt. Donald Trump vill ge Israel rätt att införliva olagliga bosättningar på ockuperad mark. Därför måste regeringen arbeta för att andra länder och FN:s säkerhetsråd ska rata planen.

Donald Trumps förslag utgör enligt uttalandet ett direkt hot mot fredsprocessen och motverkar en tvåstatslösning. Den bygger på diskriminering av palestinier och fråntar dem möjligheten att besluta om den egna framtiden. Vidare anser partistyrelsen att fredsplanen står i strid med alltingets beslut från 2011.

Det är inte bara Gröna vänstern som har fördömt Donald Trumps förslag. Helgi Hrafn Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, tog nyligen upp frågan i alltinget. Under en frågestund vände han sig till Guðlaugur Þór Þórðarson. Han uppmanade regeringen att agera eftersom fredsplanen kränkte palestiniernas rätt till självbestämmande.

Guðlaugur Þór Þórðarson svarade att det var osäkert om den amerikanska planen skulle gynna en fredlig lösning på konflikten. Han ifrågasatte att USA inte haft några kontakter med palestinska företrädare innan fredsplanen tillkännagavs. Han efterlyste också en tvåstatslösning.

När Helgi Hrafn Gunnarsson gick upp i talarstolen nästa gång välkomnade han att regeringens hållning i frågan inte hade förändrats. Han höll dock inte med Guðlaugur Þór Þórðarson om att det rådde någon osäkerhet kring planen i sig. Det var uppenbart att den inte skulle gynna en fredlig lösning eftersom den redan förkastats av Palestina.

Även om Guðlaugur Þór Þórðarson var kritisk till metoderna fick Helgi Hrafn Gunnarsson alltså inget löfte om att Island skulle vända sig till USA med krav på att respektera Palestinas självbestämmanderätt.

Helgens uttalande från Gröna vänsterns partistyrelse är i linje med partiets politik i Palestinafrågan. Om en så skarp hållning också blir regeringens politik är mer osäkert. Självständighetspartiet har en helt annan syn på Islands allians med USA. Framstegspartiet - det tredje regeringspartiet - står närmare Självständighetspartiet än Gröna vänstern i frågan.

Här kan du läsa mer om Islands erkännande av Palestina.