torsdag 27 februari 2020

Högsta arbetslösheten på Island på sju år

För fjärde månaden i följd ökar arbetslösheten på Island. I januari var det 4,8 procent som inte hade något jobb. Så hög har inte arbetslösheten varit sedan våren 2013. Och det finns inga tecken på att den negativa trenden skulle vara på väg att vända. Vinnumálastofnun räknar i en prognos med fortsatt stigande arbetslöshet under februari.

I januari i år var arbetslösheten på Island 4,8 procent. Det var en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med december - och hela 1,8 procentenheter jämfört med januari 2019. Så här hög har inte arbetslösheten varit sedan i april 2013.

Vinnumálastofnun räknar inte med något trendbrott i februari. Arbetslösheten förutspås fortsätta öka.

Suðurnes är alltjämt den hårdast drabbade regionen. Nu är det 9 procent som står utan jobb, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående månad.

Arbetslösheten steg i samtliga regioner i januari. I Reykjavíkområdet var arbetslösheten 4,8 procent (en ökning med 0,4 procentenheter), i Norðurland eystra 4,4 procent (+0,5), i Suðurland 3,4 procent (+0,4), i Västfjordarna 3,2 procent (+0,6), i Vesturland 3,1 procent (+0,4), i Austurland 2,8 procent (+0,4) och i Norðurland vestra 2,1 procent (+0,3).

Nu är dessutom män arbetslösa i större utsträckning än kvinnor. Bland män var arbetslösheten 5 procent - en ökning med 0,6 procentenheter - jämfört med 4,6 procent bland kvinnor - en ökning med 0,4 procentenheter.

Utländska medborgare är arbetslösa i större utsträckning än isländska medborgare. I januari var arbetslösheten bland utlänningar 10,6 procent. Den har nästan fördubblats inom loppet av ett år. I januari 2019 var motsvarande siffra 5,9 procent.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.