lördag 15 februari 2020

Isländsk cannabisförening nekas öppna bankkonto

Íslenski kannabisklúbburinn får inte öppna något konto i Landsbanki. Banken anser sig ha ett socialt ansvar - och att ha en cannabisförespråkare som kund skulle kunna bryta mot den hållningen. Klubben vill legalisera cannabis på Island. Ett av målen med att öppna ett bankkonto är att kunna ta emot donationer för att öppna ett kafé.

Cannabis har varit olagligt på Island sedan 1974. Förbudet gäller import, försäljning och hantering av cannabis. Jämfört med andra narkotikaklassade droger tros cannabis smugglas in i förhållandevis liten omfattning. Den cannabis som konsumeras odlas i stor utsträckning på Island. Polisen gör hela tiden tillslag mot cannabisodlingar.

Någon legalisering står inte på den politiska dagordningen. Piratpartiet har en mer liberal hållning till exempelvis cannabis än många andra partier. Än så länge har dock den politiken inte fått något genomslag.

Íslenski kannabisklúbburinn vill att cannabis ska bli lagligt. Föreningen vill också påverka opinionen. Ett steg i den riktningen är att öppna ett eget kafé med hjälp av gräsrotsfinansiering. Enligt föreningen ska medlemmar kunna diskutera cannabis på kaféet. Den som har med sig cannabis för eget bruk får röka på plats.

Föreningens kassör vände sig till Landsbanki för att öppna ett bankkonto som skulle användas för insamlingen. Men svaret blev nej. I ett mejl som föreningen publicerar på Facebook skriver banken att det inte är förenligt med synen på socialt ansvar att ha en cannabisförening som kund. Föreningens verksamhet kan enligt banken stå i strid mot grundläggande värderingar.

Föreningen hävdar att beslutet grundar sig i "okunskap och fördomar". Vidare skriver Íslenski kannabisklúbburinn att föreningen har 64 medlemmar och siktar på att växa. I kaféet skulle det inte bedrivas någon olaglig verksamhet. I stället skulle det fungera som en plats för diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Här kan du läsa mer om konsumtionen av cannabis på Island.