lördag 1 februari 2020

Konkurser halverar utsläpp från isländsk flygtrafik

Konkurserna för Wow Air och Primera Air gjorde att utsläppen av koldioxid från isländska flygbolag nästan halverades under 2019. Den kraftiga minskningen innebär att det åter är den tunga industrin som svarar för de största koldioxidutsläppen på Island. Det visar preliminär statistik från Hagstofa Íslands.

Under 2016 tog flyget över som den främsta källan till koldioxidutsläpp på Island. Då passerade flyget den tunga industrin - en sektor där det är framställningen av aluminium som svarar för en majoritet av utsläppen.

Men nu är det alltså åter industrin som orsakar mest utsläpp. Skälet är inte att utsläppen från den tunga industrin ökar. I stället minskar utsläppen från flyget med 44 procent. Nedgången är en konsekvens av två flygbolagskonkurser.

Primera Air gick i konkurs i oktober 2018. Ett halvår senare gick Wow Air i konkurs. De två konkurserna är huvudskälet till att de preliminära utsläppen minskade från 2 781 000 ton under 2018 till 1 564 000 ton under 2019.

Den tunga industrin släppte förra året ut 1 839 000 ton koldioxid, en minskning med 5 000 ton.

Utsläppen från fartygstransporter ökade däremot med 6 000 ton till totalt 707 000 ton. Jordbruk och livsmedelsproduktion släppte ut 659 000 ton, hushåll för 635 000 ton samt fiske och fiskodling för 433 000 ton.

Statistiken innefattar enbart isländska flygbolag. Den inkluderar alltså inte utländska bolag som flyger till Island.

Här kan du läsa mer om koldioxidutsläpp på Island.