lördag 29 februari 2020

Landhöjning vid Grindavík kan vara på väg tillbaka

Landhöjningen vid Grindavík har upphört. Nu finns det i stället tecken på att marken kan vara på väg att sjunka tillbaka. Även jordskalven i området har ebbat ut. Almannavarnir har dock alltjämt förhöjd beredskap för ett eventuellt vulkanutbrott. Men Veðurstofa Íslands har ändrat färgkoden för flygtrafik till grön - vilket betyder att aktiviteten åter betraktas som normal.

Den 21 januari i år började en intensiv jordskalvssvärm norr om Grindavík. Den följdes av en extrem landhöjning. Inom loppet av ett par veckor reste sig marken i närheten av berget Þorbjörn drygt fem centimeter. Den troliga förklaringen var magmainskott på tre till fem kilometers djup.

Sedan dess har över 2 000 jordskalv inträffat i området. Många befarade att det första vulkanutbrottet på Reykjanes sedan 1200-talet skulle kunna vara på väg. Nu ser det ut som att aktiviteten är över.

De senaste dagarna har bara några få jordskalv registrerats i området. Veðurstofa Íslands uppger att landhöjningen har upphört. Det finns i stället tecken på att marken kan vara på väg att sjunka tillbaka. Enligt myndigheten är det dock för tidigt att fastslå att landhöjningen sjunker tillbaka.

Att landhöjningen har stoppats betyder sannolikt även att magmainskotten har upphört. Det innebär i sin tur att risken för ett vulkanutbrott har minskat avsevärt. Veðurstofa Íslands har också ändrat färgkoden för flygtrafik från gult till grönt. Den gula koden infördes när det fanns tecken på att ett vulkanutbrott skulle kunna vara på väg.

Almannavarnir har dock alltjämt förhöjd beredskap i området. Myndighetens vetenskapliga råd samlas nästa gång den 12 mars. Om inte läget förändras under dessa två veckor är det troligt att Almannavarnir återgår till normal beredskap.

Här kan du läsa mer om utvecklingen i området vid Grindavík.