tisdag 18 februari 2020

Minister: Inga isländska vägar klarar kraven för 110-gräns

Inga isländska vägar uppfyller kraven för en maxhastighet på 110 kilometer i timmen. Därför tänker kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson inte att utnyttja möjligheten att införa några 110-vägar. På sikt kan dock Reykjanesbraut mellan Hafnarfjörður och Keflavík bli aktuell. I dagsläget har vägen för många säkerhetsbrister.

Den högsta tillåtna hastigheten på Island är 90 kilometer i timmen. Den hastighetsbegränsningen kan bara bli aktuell för asfalterade vägar utanför tätorter. Men vid årsskiftet förändrades regelverket. Då infördes möjligheten att tillåta 110 kilometer i timmen.

Den nya bestämmelsen ingår i den nya trafiklagen. För att klara kraven för en maxhastighet på 110 kilometer i timmen krävs bland annat att körfälten är åtskilda.

En som ogillade möjligheten var Andrés Ingi Jónsson, politisk vilde i alltinget sedan han lämnade Gröna vänsterns alltingsgrupp. Han ansåg att högre hastigheter skulle leda till större negativa konsekvenser för miljön. Beslutet gick dessutom emot en internationell trend med sänkta hastigheter.

I en interpellation till kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson undrade Andrés Ingi Jónsson vilka vägar som skulle kunna bli aktuella. Han frågade även om en lång rad andra konsekvenser av införandet av 110-sträckor.

Trots att möjligheten nu finns är det inga vägar som i dag uppfyller kraven för att bli 110-vägar. Därför finns det inte heller några sådana planer hos Vegagerðin. Det är inte heller någon fråga som Sigurður Ingi Jóhannsson tänker driva på något sätt i dagsläget.

Reykjanesbraut mellan Hafnarfjörður och Keflavík har nämnts som den väg som skulle kunna få höjd hastighet. Större delen av sträckan finns två körfält i varje riktning. Körfälten är dessutom åtskilda.

Ett avgörande skäl till att hastigheten inte kan höjas är bristande säkerhet omkring vägbanan. Regelverket säger att det ska finnas ett 18 meter brett säkert område vid sidan av vägbanan. Så är det inte i dag. Avsaknaden av ett sådant område gör att riskerna med att köra av vägen ökar avsevärt.

Bland annat finns lyktstolpar som står för nära vägen. Många av dem är också gjorda på ett sådant sätt att de inte böjer sig vid kollision.

Sigurður Ingi Jóhannsson skriver vidare att området mellan körfälten på Reykjanesbraut inte heller uppfyller kraven. Där saknas bland annat tillräckliga vägräcken.

Här kan du läsa mer om införandet av 110-vägar.