söndag 2 februari 2020

Piratpartiet: Island ska ta fram plan för köttodling

Island ska ta fram en plan för att börja odla kött i stor skala. Det förslaget kommer från fem av Piratpartiets ledamöter i alltinget. Köttodling kan enligt piratpartisterna bli avgörande för den framtida livsmedelsförsörjningen när jordens befolkning växer samtidigt som den globala uppvärmningen blir en allt större utmaning.

För att ta steget över från traditionellt lantbruk till köttodling behövs ett statligt initiativ. Det är därför som fem piratpartister nu vill att fiske- och jordbruksministern ska få i uppdrag att ta fram en plan för köttodling. Det är femte gången som ledamöter från Piratpartiet lägger fram ett liknande förslag.

I motionen skriver de att jordens växande befolkning blir en allt större utmaning för livsmedelsproduktionen. I dag finns det enligt piratpartisterna ingen köttproduktion som är hållbar. Ur klimatmässig synpunkt är köttproduktionen ineffektiv. Djurhållningen kräver större resurser än vad den ger i form av kött.

Piratpartisterna tror inte att det inom en överskådlig framtid kommer att ske någon övergång till enbart växtbaserad kost. Fler och fler väljer dock att sluta konsumera animaliska produkter av hänsyn till miljön eller djuren. Dagens situation är inte hållbar. Därför anser de att det är viktigt att Island påbörjar en övergång till en mer effektiv livsmedelsproduktion.

Köttodling är enligt piratpartisterna betydligt bättre för klimatet. Jämfört med djuruppfödning kräver köttodling inte alls samma resurser när det gäller vatten, energi och mark. Klimatavtrycket är även det avsevärt mindre.

Det odlade köttet är klimatsmart även på andra sätt. Piratpartisterna är att köttodling kan skräddarsys efter vilka typer av produkter som är mest efterfrågade. Köttodling resulterar till skillnad från traditionell djurindustri inte i några restprodukter.