fredag 20 november 2020

Politiker nobbar näringsbeslut: Mjölk är för kalvar

När Hveragerði klubbade nya näringsrekommendationer för skolorna i kommunen avstod Þórunn Pétursdóttir från att rösta. Hon ansåg sig inte kunna ställa sig bakom rådet att barn ska dricka två glas mjölk om dagen. Riktlinjerna borde utgå från näringsämnen - och inte specifika livsmedel. Hon säger till Vísir att mjölk snarare bör drickas av kalvar än av människor.

I kommunalvalet i Hveragerði våren 2018 fick Självständighetspartiet egen majoritet med fyra av sju mandat. Två mandat gick till lokalpartiet Vårt Hveragerði och ett mandat till en lista med framstegspartister och oberoende kandidater. Þórunn Pétursdóttir var en av de två ledamöter som valdes in i fullmäktige för Vårt Hveragerði.

Nyligen beslutade kommunfullmäktige om nya näringsrekommendationer för för- och grundskola. Där sägs det bland annat att barnen ska få en varierad, hälsosam och näringsrik kost. Maten är viktig eftersom barnen tillbringar en så stor del av dagarna i skolan.

De nya riktlinjerna klubbades med sex röster av sju. Þórunn Pétursdóttir var den som bröt enigheten i fullmäktige. Skälet var att det i näringsrekommendationerna ges rådet att barn ska dricka två glas mjölk om dagen.

Þórunn Pétursdóttir reserverade sig mot beslutet. Det var just mjölken som fällde avgörandet:
"Eftersom det föreslås i rekommendationen att barn ska ges rådet att dricka två glas mjölk om dagen för att säkra kalciumintaget kan jag inte drista mig till att stödja rekommendationens godkännande eftersom jag anser att mjölk inte är den bästa möjliga kalciumkällan. I övrigt instämmer jag i rekommendationen."
Hon utvecklar sina argument i Vísir. Þórunn Pétursdóttir anser att det finns många andra kalciumkällor som gröna bladgrönsaker, sesamfrön, bönor och mandlar. Dessutom är mjölkens nyttighet omdiskuterad:
"Jag kan inte bara skriva under på att vi ska rekommendera mjölkdrickande för att säkra kalciumintaget. ... Jag anser att vi snarare borde se till så att skomaten är sammansatt så att den fyller barnens näringsbehov och inte prioritera mjölken framför något annat."
Þórunn Pétursdóttir är laktosintolerant och dricker inte längre mjölk själv. Hon säger till Vísir att motståndet inte bara handlar om prioriteringen:
"Mjölk är för kalvar och inte för barn."
Den nya näringsrekommendationen ska nu införas i kommunens för- och grundskolor samt presenteras för invånarna.