onsdag 19 februari 2020

Stoppar andrahandsuthyrning - vill inte byta butik

När Festi och N1 gick ihop fick bolaget i det närmaste monopol på dagligvaror i Hvolsvöllur. Därför krävde konkurrensmyndigheten Samkeppniseftirlitið att en annan kedja skulle ta över butiken på orten. Men invånarna vill inte ha dit konkurrenten Nettó. I stället vill de fortsätta handla hos Krónan. Nu vägrar kommunen godkänna en uthyrning av lokalerna till Nettó för att få behålla Krónan.

I många års tid klagade invånarna i Hvolsvöllur på det dåliga butiksutbudet på orten. Länge var det Kjarval som var den enda dagligvarubutiken. Kunderna var missnöjda med utbudet, priserna och öppettiderna. De enda alternativen var det lilla livsmedelsutbudet som fanns hos Orkans och N1:s bensinstationer.

Kjarvals hyresavtal med kommunen Rangárþing eystra löpte ut 2013. Missnöjet var så stort att kommunen undersökte om invånarna var intresserade av att grunda en butik. Kommunen vände sig dessutom till konkurrenter för att se om de ville öppna i Hvolsvöllur.

Resultatet blev ändå en förlängning av hyresavtalet. Så småningom ändrade sig Kaupás, det bolag som då stod bakom både Kjarval och Krónan. Butiken omvandlades till Krónan - med längre öppettider och lägre priser.

I Hvolsvöllur sågs skiftet som något mycket positivt. Men förutsättningarna förändrades 2018 när Festi och N1 gick ihop. I Hvolsvöllur kontrollerade Festi både Krónan och N1. I Hella ägde Festi dessutom Kjarval, den enda livsmedelsbutiken på grannorten.

Konkurrensmyndigheten Samkeppniseftirlitið ansåg att Festis dominans i regionen var för stor. Därför skulle Festi tvingas göra sig av med minst en butik. Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att det bedömdes som för svårt att sälja Kjarval i Hella. Därför skulle i stället en annan kedja släppas in i Hvolsvöllur.

Festi kom överens med Samkaup om att hyra ut butikslokalerna i andra hand eftersom sju år återstår av hyresavtalet. Samkaups plan var att öppna Nettó i Hvolsvöllur. I Hella skulle Festi göra om Kjarval till Kr. - en butik skapad med Krónan som förebild men med ett mindre sortiment.

De två kedjorna var alltså överens. Men kommunfullmäktige i Rangárþing eystra - där Hvolsvöllur är centralort - röstade enhälligt nej till att tillåta andrahandsuthyrningen. Inte heller i grannkommunen Rangárþing ytra - där Hella är centralort - ställde sig kommunpolitikerna bakom planerna.

I fullmäktiges beslut i Rangárþing eystra heter det att avslaget är ett sätt att värna invånarnas intressen. De vill helt enkelt inte byta ut Krónan mot Nettó.

Invånarna vill alltså inte ha den konkurrens som Samkeppniseftirlitið ville främja genom ägarbytena. Myndigheten skriver att den nu måste hitta andra sätt att värna konsumenternas intressen och konkurrens i regionen. Strävan mot monopol och för ägarspridning är en avgörande del i konkurrenslagen.

Här kan du läsa mer om butiksfrågan i Hvolsvöllur.