tisdag 17 mars 2020

Arbetslösheten på Island ökar till högsta nivån på sju år

Hela 5 procent av islänningarna var arbetslösa i februari. Det är den högsta arbetslösheten i öriket på sju år. Och Vinnumálastofnun räknar med att ännu fler förlorar sina jobb i mars - och det skriver myndigheten i en prognos som färdigställdes innan regeringen presenterade drastiska åtgärder för att förhindra coronavirusets utbredning.

I mars 2013 var arbetslösheten på Island 5,3 procent. Då var det drygt fyra år sedan finanskraschen slog hårt mot landets ekonomi och gjorde var tionde islänning arbetslös. Den högkonjunktur som senare följde drevs främst av turismen. Nu minskar den - och Island ser ut att vara på väg in i en lågkonjunktur.

Arbetslösheten i februari var 5 procent - en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med januari. Så hög har den alltså inte varit på sju år.

Det är femte månaden i följd som arbetslösheten stiger. Vinnumálastofnun förutspår en liten fortsatt ökning även i mars. Men den prognosen färdigställdes innan regeringen presenterade drastiska åtgärder - som ett förbud mot sammankomster där mer än 100 personer deltar - för att förhindra coronavirusets spridning.

Regeringen har också aviserat en rad åtgärder som ska minska effekterna av den kraftigt minskade turismen till följd av coronaviruset. De flesta bedömare räknar dock med att konjunkturen fortsätter att falla under våren. Det är troligt att det medför att även läget på arbetsmarknaden försämras.

Det är inte bara inom turism- och besöksnäringen som läget är besvärligt. Fisket av lodda - en art som traditionellt har varit den ekonomiskt viktigaste efter torsk och makrill - ser ut att utebli även i år. Det innebär ett hårt slag för många kustsamhällen.

Suðurnes fortsätter att vara den i särklass hårdast drabbade regionen. Här är flygplatsen i Keflavík navet i ekonomin tillsammans med fisket. Här blir nedgången för turistindustrin mest kännbar. Arbetslösheten på Suðurnes var i februari hela 9,1 procent, en uppgång med 0,1 procentenhet.

I Reykjavíkområdet var arbetslösheten 5 procent, en ökning med 0,2 procentenheter. Därefter följde Norðurland eystra med en arbetslöshet på 4,6 procent (+0,2), Suðurland med 3,6 procent (+0,2), Vesturland med 3,1 procent (oförändrat), Västfjordarna med 3,1 procent (-0,1), Austurland med 2,8 procent (oförändrat) och Norðurland vestra med 2,2 procent (+0,1).

Den senaste tidens varsel har också ändrat könsfördelningen bland de arbetslösa. Under högkonjunkturen var sysselsättningen genomgående något högre bland män än bland kvinnor. Nu är män arbetslösa i större utsträckning - 5,2 procent - mot 4,7 procent för kvinnor.

Arbetslösheten fortsätter att öka snabbare bland utländska medborgare. I februari var 11,1 procent av dem utan jobb - vilket kan jämföras med 6,3 procent i februari 2019 då snittet var 3,1 procent.

Ungdomsarbetslösheten var mycket låg under högkonjunkturen. Nu är dock personer i åldern 18 till 24 år arbetslösa i nästan samma utsträckning som den övriga befolkningen. I gruppen var det i februari 4,6 procent som inte hade något jobb.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.