torsdag 19 mars 2020

Coronautbrottet på Island kan kulminera vid påsk

Alla islänningar som reser hem från utlandet måste från och med i dag sitta i karantän i två veckor. Samma tvång gäller även utländska medborgare bosatta på Island. Men turister är undantagna från reglerna. Nu har 250 personer bekräftats vara smittade av coronaviruset covid-19. Generaldirektör Alma D. Möller tror att smittspridningen på Island kan kulminera vid påsk.

Coronaviruset fortsätter att sprida sig på Island. I går hade 250 fall bekräftats. Ytterligare 2 422 personer sitter i hemkarantän. Men 457 personer har också avslutat två veckor i karantän.

Totalt har 6 510 personer testats antingen av sjukvården eller av Íslensk erfðagreining. Det betyder alltså att 2 procent av befolkningen har undersökts för coronasmitta.

Fördelningen av smittade är helt jämn mellan män och kvinnor. En majoritet av de drabbade - 51,2 procent - har fått coronaviruset covid-19 i utlandet. Ytterligare 26,8 procent har smittats på Island. Resterande 22 procent har fått smittan på okänd väg eller har ännu inte fått den spårad.

Smittan är alltjämt koncentrerad till huvudstadsregionen. I Reykjavíkområdet är 224 av de totalt 250 smittade hemmahörande. Sexton personer bor i Suðurland, fem på Suðurnes, en i Norðurland vestra och en i Norðurland eystra. Ytterligare tre personer har inte kunnat lokaliseras geografiskt.

Almannavarnir skärper nu inresereglerna ytterligare. Från och med i dag måste samtliga islänningar som återvänder efter utlandsresor tillbringa två veckor i karantän. De nya bestämmelserna gäller inte bara personer som har vistats i högriskområden. Alla tvingas nu till hemkarantän.

Reglerna gäller även utländska medborgare bosatta på Island. Däremot är turister undantagna. Kravet på karantän omfattar heller inte besättningar ombord flygplan och båtar.

Alma D. Möller, generaldirektör för Embætti landlæknis, säger till RÚV att trycket på sjukvården kommer att öka inom de närmaste veckorna. Fler smittade kommer att behöva vård på sjukhus samtidigt som antalet fall kommer att öka. Utbredningen av coronaviruset på Island kan kulminera vid påsk:
"De bästa prognoserna säger att vi kanske når epidemins kulmen den 10 april - plus minus kanske fem dagar eller några dagar till i mitten av april kan vi säga. ... Då är prognoserna att det är mest sannolikt är 40 på sjukhus vid varje tillfälle men ända upp till 110 personer."
Prognosen är bland annat baserad på coronavirusets utbredning i Italien och Kina. Om den slår in kommer intensivvården att utsättas för de största påfrestningarna med många patienter som behöver respiratorer.

Regeringen försöker på olika sätt att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen. Kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson presenterade i går ett förslag som kan skapa upp till 4 000 arbetstillfällen.

Han vill ge Vegagerðin möjlighet att komma överens med privata intressenter om infrastrukturprojekt. Det handlar om en ombyggnad av ringvägen öster om Selfoss och en ny bro över Ölfusá, bygget av Sundabraut i Reykjavík, en ny sträckning för ringvägen vid Hornafjarðarfljót, en ny tunnel under Hvalfjörður, en helårsväg över Öxi och en tunnel under Reynisfjall som möjliggör en ny sträckning av ringvägen vid Vík í Mýrdal.

Investeringarna ska finansieras genom vägavgifter. Entreprenörerna får inte börja ta betalt förrän byggena är helt färdiga. Och de får ta betalt i högst trettio år efter invigningen.

Sigurður Ingi Jóhannsson säger i ett pressmeddelande att projekten gynnar miljön eftersom vägar kortas, att trafiksäkerheten förbättras och att transportkostnader och tidsåtgång minskar.

Han föreslår dessutom radikala åtgärder för att driva in vägavgifter. Den som använder någon av betalsträckorna använder fordonet som en säkerhet. Den som inte betalar riskerar att få fordonet sålt på auktion för att avgiften ska kunna drivas in.

Seðlabanki Íslands sänkte i förra veckan styrräntan till historiskt låga 2,25 procent. Sedan dess har de ekonomiska utsikterna försämrats ytterligare. I går kom nästa sänkning. Då sänktes räntan med 0,5 procentenheter till 1,75 procent. Centralbanken skriver i ett pressmeddelande att vissa krav på finansbolag samtidigt avskaffas - något som i sin tur ska göra det lättare för kunder att få lån.

De dystra utsikterna har fått den isländska kronan att minska i värde mot euron. För att försöka värna kursen sålde Seðlabanki Íslands valuta för 8 miljarder isländska kronor i förra veckan. Bara i fredags såldes 3,6 miljarder. Det kan jämföras med en försäljning på sammanlagt 11,9 miljarder under hela 2019.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.