måndag 23 mars 2020

Coronautbrottet på Island växer - nu införs skärpta förbud

Högst 20 personer får nu samlas på en och samma plats. Dessutom införs ett totalt förbud mot bland annat idrottsevenemang. Badhus, frisörer, skönhetssalonger, träningsanläggningar och barer tvingas att stänga. Skärpningen av förbudet mot sammankomster är en följd av det ständigt ökande antalet av coronasmittade. Nu har 568 personer bekräftats smittade av coronaviruset på Island.

Spridningen av coronaviruset covid-19 fortsätter att öka. I går hade 568 personer bekräftats vara smittade av viruset. Av dessa hölls 532 i isolering medan 36 personer hade tillfrisknat. Ytterligare 6 340 satt i hemkarantän.

I det första skedet av coronautbrottet var det uteslutande islänningar som vistats utomlands i riskområden som smittats. Nu sker smittspridningen i första hand mellan islänningar på Island. Det gör också att det blir allt svårare att spåra smittan.

Av de 568 smittade - varav 302 män och 266 kvinnor - har 202 fall inte kunnat spåras eller ännu inte kartlagts medan 196 smittats på Island och 170 utomlands.

464 av de smittade är hemmahörande i huvudstadsregionen. Därefter följer Suðurland med 56 smittade, Suðurnes med 27 smittade, Norðurland eystra och Norðurland vestra med fem smittade var, Vesturland med två smittade och Västfjordarna med en smittad. Åtta personer har inte kunnat lokaliseras geografiskt.

Den dramatiska ökningen gör nu att restriktionerna skärps avsevärt. Hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir meddelade de nya reglerna i går efter ett regeringssammanträde. Beslutet fattades enligt ett pressmeddelande på inrådan av smittskyddsläkare. De gäller till och med den 12 april.

Vid midnatt infördes ett förbud mot folksamlingar med fler än 20 personer. Tidigare var gränsen 100 deltagare. På alla tillåtna sammankomster ska det finnas ett säkerhetsavstånd på två meter mellan alla närvarande. Det gäller även arbetsplatser och kollektivtrafik.

Smittorisken gör att en rad etablissemang tvingas att stänga helt och hållet. Det förbudet gäller bland annat badhus, träningslokaler, nöjesställen, museer, frisörer, skönhetssalonger, massagesalonger och all idrottsverksamhet samt spelautomater.

I butiker och allmänna utrymmen som fortfarande håller öppet ska renhållningen skärpas. Vid alla ingångar ska det finnas handsprit. Handsprit bör även finnas i kassorna.

För livsmedelsbutiker och apotek gäller särskilda regler. De får släppa in upp till 100 personer samtidigt om minimiavståndet på två meter kan upprätthållas. 

Förbudet mot sammankomster omfattar inte sjukhus, internationella flygplatser, hamnar, fartyg och flygplan. De nya restriktionerna innebär ingen skärpning av reglerna för undervisning i skolor. Sedan tidigare bedrivs undervisning på gymnasiet och på universitet och högskolor enbart på distans.

I flera kommuner stängs även grundskolor och förskolor på grund av omfattande smittspridning. I stället ordnas i vissa fall undervisning på distans i grundskolan.

I takt med att antalet coronasmittade ökar växer också belastningen på sjukvården. Svandís Svavarsdóttir beslutade i går att alla operationer som inte är nödvändiga ställs in till och med den 31 maj. Syftet är enligt ett pressmeddelande att frigöra resurser för att bekämpa coronaviruset.

Myndigheterna undersöker nu möjligheterna att öppna ett epidemisjukhus om platserna på Landspítali inte skulle räcka till. På sjukhuset i Selfoss har fem särskilda coronaplatser inrättats.

Två isländska kommuner har dock infört ännu hårdare restriktioner. I Vest­manna­eyja­bær har enligt polisen 30 fall bekräftats - och ytterligare 475 personer sitter i karantän. Det betyder att mer än var tionde invånare är i hemkarantän. Kommunen skriver i ett pressmeddelande att alla sammankomster med fler än tio deltagare är förbjudna.

I Húna­þing vestra har fem personer drabbats av smittan. Men den befaras vara så utbredd att samtliga invånare har försatts i karantän i väntan på spårning. Kommunen skriver i ett pressmeddelande att sammankomster med fler än fem personer är otillåtna. Bara en person i varje hushåll får lämna hemmet åt gången för att införskaffa förnödenheter.

Det rör sig alltså i praktiken om något som liknar ett utegångsförbud. Det är ännu ingen åtgärd som diskuterats som ett alternativ på riksnivå för att förhindra smittspridningen.

I Skútustaðahreppur stängs både förskola och grundskola i Reykjahlíð. Kommunen hänvisar i ett pressmeddelande till det osäkra läget. Skälet är bland annat en fyra dagar lång skidtur med 24 deltagare som inleddes den 12 mars. Det visade sig att 20 av deltagarna smittats av coronaviruset. Andrea Sigurðardóttir, en av deltagarna, skriver på Facebook att det då inte fanns några restriktioner mot den här typen av aktiviteter.

Men ännu mer radikala åtgärder kan bli aktuella. Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson uppmanar på Facebook islänningar i utlandet att överväga att återvända hem. Skälet är att samtliga flygförbindelser kan upphöra vid månadsskiftet. Islänningar har alltid rätt att resa hem - men det kanske inte finns något sätt att göra det på.

En av dem som valde att lämna landet inför ett eventuellt flygstopp var Michael Mann, EU:s ambassadör på Island. Han skriver på Facebook att han hoppas kunna återvända inom kort men han inte vill ta risken att bli strandsatt.

Regeringen har hittills inte sett stängda gränser som ett sätt att bekämpa virusets utbredning. Island protesterade också mot EU:s beslut att stänga de yttre gränserna i 30 dagar - något som gör att bara EU- och EES-medborgare får resa inom Schengenområdet. Medborgare i andra länder måste ha särskilda skäl för att beviljas inresa.

Ändå valde regeringen genom justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir efter önskemål från EU att ställa sig bakom de nya restriktionerna. I ett pressmeddelande skriver hon att de inte påverkar möjligheterna att till exempel transportera gods.

Beslutet medför att det nu bara är turister från EU- och EES-länder som nu får besöka Island. I praktiken lär dock restriktionerna ha liten effekt eftersom turismen i det närmaste har upphört.

Regeringen presenterade i lördags ytterligare åtgärder för att motverka de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Tidigare har alltinget beslutat om möjligheter att gå ned i arbetstid men med bibehållen lön och ersättning till personer som sitter i hemkarantän utan att vara sjuka.

Totalt handlar det enligt ett pressmeddelande om åtgärder för omkring 230 miljarder isländska kronor. Det innefattar bland annat brygglån till företag som hamnat i ekonomiska problem på grund av coronaviruset, senareläggning av offentliga avgifter, arbetsgivaravgifter och inkomstskatter, höjt barnbidrag, sänkt bankskatt, skrotad övernattningsskatt för att gynna turismen, slopade tullavgifter, höjt rut-avdrag och ökade statliga investeringar i fastigheter, kommunikationer, forskning, infrastruktur och energiskifte.

I åtgärdspaketet ingår även 750 miljoner för att stödja kulturverksamhet och idrottsföreningar.

Dessutom förbereds en kampanj för att marknadsföra Island som resmål. Den ska lanseras så fort flygtrafiken fungerar som normalt. Regeringen lägger 1,5 miljarder på kampanjen. Dessutom får alla islänningar som har fyllt 18 år ett elektroniskt presentkort på 5 000 isländska kronor som kan användas för att turista på hemmaplan.

En av de smittade är Smári McCarthy, alltingsledamot för Piratpartiet. Han skriver på Facebook att han hittills varit ganska pigg, att hostan till stor del har gått över och att han aldrig haft någon hög feber.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.