onsdag 4 mars 2020

Dagens citat


"Jag tycker inte att det är okej att som alltingsledamot uppleva att jag inte kan gå upp i talarstolen utan att helt enkelt vara rädd för vredesutbrotten, som jag tyvärr har upplevt här tidigare, från den högt ärade talmannen. Vi måste få kunna kritisera talmannen och få tala på det sätt som vi anser vara vår skyldighet utan att vara rädda för, tja, den lilla diktatorn som talmannen har inom sig."

Halldóra Mogensen, alltingsledamot för Piratpartiet, var en av flera ledamöter som i går i alltinget anklagade talmannen Steingrímur J. Sigfússon för att inte kunna hantera kritik.