torsdag 5 mars 2020

Dagens citat"Det här tog totalt tolv sekunder. Denna självklara åtgärd som hälsovårdsmyndigheterna och smittskyddsläkare och flera andra föreslår för oss tar totalt tolv sekunder av vår tid. ... Det finns handspritflaskor och handspritpumpar över hela alltinget och på andra platser i samhället. Använd dem. Så att vi inte bara skyddar oss själva utan även dem som vi verkligen behöver skydda, det vill säga de parter som står sig sämst inför att få allvarliga sjukdomar som covid-19 tycks vara."

Ólafur Þór Gunnarsson, alltingsledamot för Gröna vänstern och läkare, i alltinget i går om hur vanan att tvätta händerna kan försvåra spridningen av coronaviruset - läs mer här.