lördag 7 mars 2020

Dagens citat

"När Davið Oddsson öppnar första McDonald's på Island år 1993 går han i samma fotspår som Margaret Thatcher som öppnade ett utbyggt McDonald's i Storbritannien några år tidigare och det var så mycket stolthet och glädje på Island över att äntligen få McDonald's. ... Den symboliska ställning som McDonald's återspeglar visar sig på nytt i finanskraschen när stället stänger år 2009 och många tolkade det som ett totalt skeppsbrott för det isländska samhället. Vissa intervjuobjekt i undersökningen talade om det som att det inte handlade om hamburgarna utan om Islands symboliska ställning som en nation bland andra nationer."

Kristín Loftsdóttir, professor i antropologi vid Háskóli Íslands, i Kjarninn om en studie av islänningarnas självbild och dess koppling till McDonald's ankomst och försvinnande - läs mer här.