måndag 16 mars 2020

En procent av islänningarna kan vara smittade av covid-19

Omkring 1 procent av islänningarna kan ha smittats av coronaviruset covid-19. Det visar de första resultaten av Íslensk erfðagreinings storskaliga screening. I dag införs ett förbud mot alla större sammankomster. Samtidigt klassas nu även Tyskland, Spanien och Frankrike som högriskområden. Hittills har 180 personer bekräftats vara smittade.

Vid midnatt infördes ett förbud mot sammankomster där mer än 100 personer samlas. Förbudet gäller till och med den 12 april. Beslutet undertecknades i fredags av hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir.

Förbudet gäller bland annat konserter, gudstjänster, idrottsevenemang, konferenser och andra sammankomster som samlar mer än 100 personer. Enda undantaget är internationella flygplatser - vilket betyder Keflavík, Reykjavík, Akureyri och Egilsstaðir - och hamnar. De omfattas inte av förbudet. Skälet till undantaget är att det annars hade varit omöjligt att hålla flygplatser och hamnar öppna.

Men reglerna har även konsekvenser för en rad andra samhällsfunktioner. Butiksinnehavare och restaurangägare blir till exempel skyldiga att se till så att det inte samtidigt finns mer än 100 gäster i lokalerna.

Ett annat krav är att det ska vara minst två meter mellan personer som vistas i samma utrymme. I praktiken innebär det till exempel att det blir glest mellan borden på restauranger, mellan platserna i biosalonger och mellan passagerarna på bussar. Fartyg och flygplan är undantagna från denna regel.

Reglerna om två meters avstånd har hittills tolkats som att de inte gäller inom familjer eller andra typer av sällskap. Personer som bor ihop kan till exempel också gå på restaurang utan att sitta långt ifrån varandra. Däremot ska avståndet hållas till andra sällskap på samma ställe.

Åtgärderna gäller även skolor. All undervisning i gymnasieskolan samt på högskolor och universitet upphör på plats. Däremot ska den i möjligaste mån fortsätta på distans. För- och grundskolor ska efter samråd med berörda kommuner hållas öppna om det är möjligt. I grundskolan ska inte fler än tjugo personer vistas samtidigt i samma rum. I förskolan ska grupperna vara så små som möjligt.

Inom för- och grundskola ska dessutom olika elevgrupper hållas åtskilda från varandra. Elever från olika klasser får inte umgås med varandra på raster eller i andra sammanhang. Även här är målet med förbudet att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset covid-19.

I Reykjavík är all undervisning inställd i dag. Det gäller enligt ett pressmeddelande även all fritidsverksamhet. Kommunens anställda ska nu försöka organisera för- och grundskola under de fyra kommande veckorna. En rad andra kommuner ställer också in all undervisning och fritidsverksamhet i dag.

Under måndagen är vidare samtliga badhus och idrottsanläggningar i huvudstadsregionen stängda. Museer och bibliotek har samma öppettider som vanligt. Däremot är alla evenemang - som konserter, uppläsningar och guidade visningar - inställda eftersom det då inte är möjligt att hålla två meters avstånd. Besökare uppmanas i ett pressmeddelande att tänka på avståndet vid besök.

Det är första gången i Islands historia som ett liknande förbud mot sammankomster införs. Samtidigt räknas nu även Tyskland, Spanien och Frankrike till högriskområden. Islänningar som reser in från något av dessa länder måste enligt ett pressmeddelande tillbringa två veckor i karantän. Sedan tidigare är Kina, Sydkorea, Italien, Iran och hela Alperna klassade som högriskzoner.

Regeringen uppmanar nu samtliga islänningar från att avstå från utlandsresor. Islänningar som redan befinner sig utomlands bör överväga att resa hem. I ett pressmeddelande skriver regeringen att det finns en uppenbar för islänningar i utlandet att annars bli fast i ett land som stänger gränserna och gör hemresan omöjlig.

Avrådan från alla resor drabbar även utrikesminister Guðlaug­ur Þór Þórðar­son. I förra veckan utfärdade USA:s president Donald Trump ett inreseförbud som bland annat gällde Island. Förbudet var ännu ett slag mot det redan hårt pressade Icelandair - det enskilda företag som kanske är viktigast för det isländska näringslivet.

Regeringen protesterade mot förbudet och krävde att det skulle hävas. Guðlaug­ur Þór Þórðar­son utlovades ett möte med USA:s utrikesminister Mike Pompeo i Washington DC på torsdag för att diskutera inresestoppet. Nu blir det inte av eftersom bägge regeringarna försöker minimera antalet resor och möten.

Sent i går kväll hade 180 islänningar bekräftats vara smittade av coronaviruset covid-19. Av de personer som har testats har vart tionde varit positivt. Majoriteten har smittats under utlandsresor - framför allt till italienska och österrikiska Alperna men även på resor till bland annat USA, Nederländerna och Danmark.

Allt tyder på att det blir allt vanligare att smittas i tredje led. Det är nu 68,6 procent som drabbats av viruset i utlandet medan 28,2 procent fått covid-19 på Island. Resterande 3,2 procent har smittats av en okänd källa eller ännu inte spårats. Av de smittade är 51,3 procent män och 48,7 procent kvinnor.

Än så länge är det nästan bara personer i huvudstadsregionen och på sydvästra Island som har smittats. Av de 180 smittade är 165 hemmahörande i Reykjavíkområdet, nio i Suðurland, fyra på Suðurnes och en i Norðurland eystra. En person har inte kunnat lokaliseras geografiskt.

I går kväll var 1 761 personer i hemkarantän. Bland de islänningar som tvingats till karantän finns 130 anställda på sjukhuset Landspítali i Reykjavík. Dessutom hölls de 180 smittade personerna i isolering.

Närmare 300 elever på grundskolan i Hveragerði sitter nu i hemkarantän i två veckor. Under helgen visade det sig att en i personalen testats positivt för coronaviruset. På en skola i Garðabær har drygt 100 elever och några anställda försatts i karantän sedan en elev smittats av covid-19. Vårdcentralen i Mosfellsbær hålls stängd i dag eftersom en i personalen är smittad.

På Västmannaöarna har en polis smittats. Polisen skriver på Facebook att smittspårning pågår. Sedan tidigare har polisen på Västmannaöarna beslutat att stänga polisstationen för besökare.

Tre smittade personer vårdas på Landspítali. En av dem vårdas på en intensivvårdsavdelning. Alla tre är i 60- respektive 70-årsåldern.

Trots de omfattande åtgärderna för att försöka bromsa spridningen av coronaviruset verkar det inte som att smittan är så utbredd som många befarat. Íslensk erfðagreining började i fredags att screena personer för viruset. Efter att ha analyserat omkring 700 prover var det 1 procent som var smittade.

Kári Stefánsson, vd för Íslensk erfðagreining, säger i Morgunblaðið att det kan vara så att andelen smittade är överrepresenterad. Eftersom screeningen är frivillig kan det vara fler som upplever symtom eller känner oro som väljer att testa sig. Dessutom sker screeningen i Kópavogur - och det är just i huvudstadsregionen som de flesta fallen har upptäckts.

Hälften av dem som testats positiva hade inga symtom. Andra hade vad som tycktes vara en vanlig förkylning.

President Guðni Th. Jóhannesson skriver på Facebook att han och hustrun Eliza Reed screenats för viruset. Bägge testerna var negativa.

Regeringen försöker nu på olika sätt att minimera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Arbetsgivare kan minska en tjänst med mellan 20 och 50 procent där staten täcker upp för den förlorade inkomsten för anställda. Åtgärden gäller till och med juni. Syftet är enligt ett pressmeddelande att se till så att arbetsgivare ska kunna behålla sin personal.

I fredags beslutade regeringen även att alla som sitter i karantän ska få vanlig sjukersättning under tiden. Beslutet gäller personer som är hemma fast de inte är sjuka och således egentligen inte har rätt till sjukersättning. Dessa personer kommer nu att få ersättning genom statskassan. Regeringen skriver i ett pressmeddelande att förslaget kommer att läggas fram i alltinget inom kort.

Alltinget beslutade i fredags om en frist för betalning av offentliga avgifter och arbetsgivaravgifter. Lagen innebär att betalningar får senareläggas en månad.

Flygplatsbolaget Isavia avskaffar tillfälligt alla avgifter på flygplatsen i Keflavík. Rabatten gäller enligt ett pressmeddelande så länge som USA:s inreseförbud varar.

Icelandair skriver i ett börsmeddelande att bolaget på grund av inreseförbudet till USA och minskad efterfrågan på flygbiljetter har minskat kapaciteten med omkring 30 procent. Läget inför sommaren är osäkert. Flygbolaget räknar i nuläget med att antalet avgångar kommer att bantas med runt 25 procent.

Myndigheterna har nu även öppnat en särskild informationssida om coronaviruset covid-19.

Här kan du läsa mer om coronavirusets utbredning på Island.