torsdag 19 mars 2020

Fyra av fem anser myndigheter hanterar coronaviruset rätt

Trots en utbredd smittspridning på Island och en pandemi som drar över världen har inte oron för att smittats av coronaviruset covid-19 ökat. En klar majoritet av islänningarna anser dessutom att både myndigheterna och regeringen gör lagom mycket för att bekämpa spridningen. Det visar en opinionsmätning utförd av Gallup.

För snart tre veckor sedan bekräftades det första fallet av coronasmitta på Island. Nu har över 250 personer smittats av viruset. Virusets utbredning har gjort djupa avtryck i samhället. En rad branscher har i det närmaste kollapsat, många islänningar har hamstrat förnödenheter och omfattande restriktioner påverkar både vardag och fritid.

Men oron för att smittas har inte förändrats nämnvärt under den senaste månaden. I februari var det 21 procent som var rädda för att drabbas av viruset. Så många var det även i mars - även om andelen som är mycket orolig ökat något. Då var det 49 procent som inte var särskilt oroliga. Den andelen har krympt med 9 procentenheter.

Oron för coronaviruset handlar snarare om smittspridningens inverkan på ekonomin än på folkhälsan. Det är 69 procent som befarar att viruset får stora ekonomiska konsekvenser för ekonomin - medan det är 40 procent som fruktar negativa följder för hälsan.

En ganska stor del av befolkningen upplever också ångest på grund av coronaviruset. Det är 27 procent som i känner en hel del ångest - medan 41 procent har liten ångest.

Hela 48 procent uppger att de har förändrat vanor i stor omfattning på grund av smittspridningen. Bara 25 procent svarar att de knappt har ändrat några rutiner. Resterande 26 procent anser att de varken har gjort många eller få förändringar.

Den vanligaste förändringen är att tvätta eller sprita händerna oftare och noggrannare. Nu svarar 89 procent att de medvetet försöker hålla händerna rena på ett annat sätt. Vidare är det 78 procent som undviker handskakningar, 74 procent som avstår från kramar och kyssar, 67 procent som mer sällan hostar eller nyser rakt ut i luften, 59 procent som hostar eller nyser i näven mindre ofta, 54 procent som rengör eller spritar närmiljön mer, 50 procent som undviker platser där det finns stora folksamlingar, 42 procent som avstår från onödiga kontakter med andra människor, 41 procent som vidrör ansiktet mindre, 26 procent som har ändrat sitt resemönster, 17 procent som helt eller delvis arbetar hemifrån och 10 procent som helt eller delvis studerar hemifrån.

I dagsläget finns det ett stort förtroende för myndigheternas sätt att hantera pandemin. Hela 85 procent anser att myndigheterna gör lagom mycket. Bara 6 procent upplever att åtgärderna är för omfattande medan 8 procent tycker att det görs för lite.

Något fler är kritiska till regeringens hantering av coronakrisen. Men det är ändå 72 procent som svarar att regeringen gör lagom mycket. Här är det 21 procent som hävdar att åtgärderna inte är tillräckligt långtgående. Bara 6 procent säger att regeringen gör för mycket.

Många tycks också instämma i myndigheternas och regeringens bedömning av situationen. Det är 69 procent som tycker att de hälsorisker som är förknippade med coronaviruset hanteras på en lämplig nivå. Och det är 24 procent som svarar att riskerna överdrivs medan 9 procent säger att det bör göras mer åt coronafaran.

Förtroendet för civilförsvaret och sjukvårdsmyndigheterna är också grundmurat. Det är 38 procent som uppger att förtroendet är fullkomligt. Ytterligare 52 procent har ganska eller mycket stort förtroende. Bara 6 procent känner litet eller inget förtroende för civilförsvaret och sjukvårdsmyndigheterna.

Medierna åtnjuter inte riktigt lika stort förtroende. Det är visserligen 69 procent som känner förtroende - men hälften uppger att det är ganska stort. Och det är 13 procent som upplever litet eller inget förtroende.

I dag är det 3 procent av islänningarna som upplever att de har sjukdomssymtom som överensstämmer med covid-19. Lika många anser sig ha haft samma symtom. Men 94 procent svarar att de inte själva har några symtom.

Något fler - 4 procent - svarar att någon närstående har symtom på coronaviruset. Ytterligare 3 procent har tidigare visat symtom på viruset. Och 93 procent har ingen nära anhörig som visar tecken på coronasmitta.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.