tisdag 24 mars 2020

Kraftig ökning för Självständighetspartiet och regeringen

Stödet för Självständighetspartiet ökar till den högsta siffran på nästan tre år. Och stödet för regeringen växer till den högsta noteringen på två år. De är de stora vinnarna i den första opinionsmätningen som MMR har genomfört sedan de första fallen av coronasmitta bekräftades på Island.

I november 2019 var det bara 18,1 procent som uppgav att de sympatiserade med Självständighetspartiet. Det var den lägsta siffran någonsin hos MMR. Sedan dess har stödet ökat något. Men nivåerna för Självständighetspartiet är fortfarande historiskt låga.

Nu ökar stödet kraftigt. Självständighetspartiet får 27,4 procent - en uppgång med hela 6,1 procentenheter inom loppet av en månad. Så starkt har inte stödet varit sedan sommaren 2017.

Den väljarbarometer som nu publiceras är den första som MMR genomfört sedan de första fallen av coronasmitta bekräftades på Island. Hittills ser det alltså ut som att många väljare är nöjda med Självständighetspartiets sätt att hantera utbrottet.

De två övriga regeringspartierna påverkas inte nämnvärt av coronavirusets utbredning. Gröna vänstern minskar med 0,1 procentenhet till 9,8 procent medan Framstegspartiet ökar med 0,7 procentenheter till 8,1 procent.

Ännu mer anmärkningsvärd är uppsvinget i opinionen för trepartikoalitionen. Nu svarar hela 52,9 procent att de ställer sig bakom regeringen - en uppgång med hela 14,1 procentenheter. Siffran är koalitionens bästa på två år.

Den största förloraren i den här mätningen är Centerpartiet. Eftersom förändringarna för övriga partier är små ligger det nära till hands att personer som tidigare sympatiserade med Centerpartiet nu har gått över till Självständighetspartiet.

Centerpartiet får nu 10 procent - en tillbakagång med 2,6 procentenheter.

Näst största parti är Socialdemokraterna med 14,7 procent, en nedgång med 0,7 procentenheter. Gapet mellan ettan och tvåan i isländsk politik är nu alltså hela 12,7 procentenheter. Så stort har det inte varit på fyra år - och då var det under några månader Piratpartiet som hade ett ännu större försprång gentemot Självständighetspartiet.

I den här mätningen får Piratpartiet 10,2 procent, en minskning med 0,5 procentenheter. Renässans får 9,7 procent, en nedgång med 0,8 procentenheter.

Varken Islands socialistparti eller Folkets parti klarar alltingets femprocentsspärr. Islands socialistparti ligger kvar på 4,7 procent medan Folkets parti backar med 1,1 procentenhet till 3,7 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.