söndag 8 mars 2020

Litet försprång för Självständighetspartiet i opinionen

Självständighetspartiet behåller positionen som Islands största parti. Men avståndet till tvåan Socialdemokraterna är bara 3,1 procentenheter. Samtidigt klättrar Folkets parti över femprocentsspärren till alltinget medan Islands socialistparti faller under den. Det visar en mätning utförd av Zenter på uppdrag av Fréttablaðið.

Ända sedan Zenter för ett år sedan började göra opinionsmätningar för Fréttablaðið har Självständighetspartiet varit största parti. I alla undersökningar utom en har Socialdemokraterna varit näst störst. Och tendensen har varit att gapet mellan de två partierna har minskat.

I den senaste mätningen från Zenter får Självständighetspartiet 20,3 procent, en uppgång med 1,2 procentenheter jämfört med den undersökning som gjordes i mitten på januari. Socialdemokraterna ökar med 0,8 procentenheter till 17,2 procent. Avståndet mellan de två största partierna är alltså nu bara 3,1 procentenheter.

Piratpartiet backar med 1,3 procentenheter till 12,7 procent men behåller ändå positionen som tredje största parti. Renässans ökar däremot med 1,3 procentenheter till 11,3 procent.

Centerpartiet förlorar 2,3 procentenheter till 8,9 procent. Gröna vänstern får 8,8 procent, en uppgång med 0,5 procentenheter. Framstegspartiet ökar 0,4 procentenheter till 8,2 procent.

Även Folkets parti klarar för första gången på ett år femprocentsspärren till alltinget. Stödet ökar till 6,4 procent, en uppgång med 1,5 procentenheter.

Islands socialistparti tog sig i förra mätningen för första gången över spärren. Nu faller partiet åter under gränsen för att få representation i alltinget. Partiet får 4,5 procent, en nedgång med 0,7 procentenheter.

Övriga partier får 1,8 procent, en minskning med 1,3 procentenheter.