torsdag 5 mars 2020

Misstroende fäller kommunalråd efter 18 år på jobbet

Efter arton år röstades Gunnþórunn Ingólfsdóttir i tisdags bort från uppdraget som kommunalråd i Fljótsdalshreppur. Hon fälldes i en misstroendeomröstning som utlöstes av en strid om ett kommunalt nybygge. Vid samma möte i kommunfullmäktige valdes Jóhann Frímann Þórhallsson till hennes efterträdare.

Med 74 invånare är Fljótsdalshreppur en av Islands minsta kommuner. Här har invånarna inte alls varit intresserade av att ansluta sig till den storkommun som i vår bildas genom ett samgående mellan fyra kommuner på östra Island. Ett skäl är Fljótsdalshreppurs starka finanser.

De 74 invånarna delar på drygt 1 500 kvadratkilometer. Det gör Fljótsdalshreppur dessutom till en av Islands mest glesbefolkade kommuner. Men i kommunen finns kraftverket Kárahnjúkar - en byggnad som varje år ger Fljótsdalshreppur stora intäkter i form av fastighetsskatt.

Kraftverksbygget gjorde även andra avtryck i kommunens finanser. Fljótsdalshreppur har länge haft färre än 100 invånare. Ett undantag var åren när Kárahnjúkar byggdes och ett stort antal - främst utländska - byggarbetare tillfälligt bosatte sig i kommunen. Toppen kom 2007 då invånarna var 526 till antalet. Tre år senare hade antalet sjunkit till normala 89 personer.

Ända sedan valet 2002 har Gunnþórunn Ingólfsdóttir varit kommunalråd i Fljótsdalshreppur. Inga partier har ställt upp i val under den här perioden. I stället har det enbart varit personval i kommunen.

Nyligen meddelade Gunnþórunn Ingólfsdóttir att hon tänkte lämna uppdraget som kommunalråd. Men slutet på uppdraget kom snabbare än vad hon räknat med. Under tisdagens möte i kommunfullmäktige röstades hon bort från posten. Hon fälldes i en misstroendeförklaring.

Den som väckte misstroende mot Gunnþórunn Ingólfsdóttir var Anna Jóna Árnmarsdóttir, en annan ledamot i fullmäktige. Hon lyckades samla en majoritet för att rösta bort det avgående kommunalrådet.

Bakgrunden till missnöjet var ett planerat bygge av ett förråd. Gunnþórunn Ingólfsdóttir ville driva igenom bygget med motiveringen att förrådet behövdes för bönderna i kommunen. Där skulle de bland annat kunna förvara olika arbetsmaskiner.

Prislappen var 90 miljoner isländska kronor. Men de övriga ledamöterna i fullmäktige ansåg inte att det var klarlagt att förrådet faktiskt behövdes. Inte heller var de övertygade om bönder eller andra invånare ville ha förrådet. Frågan har dock diskuterats vid två medborgarmöten.

Trots att det inte fanns majoritet för bygget fanns frågan med som en punkt på dagordningen inför tisdagens möte. Där röstades alltså Gunnþórunn Ingólfsdóttir bort från uppdraget. Till nytt kommunalråd valdes Jóhann Frímann Þórhallsson, en av de ledamöter som ställde sig bakom misstroendeförklaringen.

Gunnþórunn Ingólfsdóttir var inte bara kommunalråd. Hon är fortfarande kommunchef i Fljótsdalshreppur. Ett extrainsatt möte i kommunfullmäktige hålls i morgon för att bringa klarhet i situationen. På dagordningen finns dessutom ännu en gång frågan om ett förrådsbygge.

Här kan du läsa mer om Fljótsdalshreppur.