fredag 20 mars 2020

Rekordmånga nya smittade av coronaviruset på Island

330 islänningar har nu bekräftats vara smittade av coronaviruset covid-19. Bara under det senaste dygnet har 80 nya fall bekräftats. I slutet av maj kan antalet smittade ha stigit till över 2 000 personer. Nu inskränks alltingets arbete till att enbart ta beslut om coronaviruset. Den australiske man som dog i måndags tros ha fallit offer för smittan.

Antalet smittade av coronaviruset covid-19 fortsätter att öka snabbt på Island. Under det senaste dygnet bekräftades 80 nya fall. Aldrig tidigare har så många fall rapporterats på ett dygn. Nu har totalt 330 islänningar testats positivt för viruset.

Smittspridningen är alltjämt koncentrerad till sydvästra Island. Hela 287 av de smittade är hemmahörande i huvudstadsregionen. Vidare är 24 smittade bosatta i Suðurland, tolv på Suðurnes, två i Norðurland eystra och en i Norðurland vestra. Fyra smittade personer har inte lokaliserats geografiskt.

Det är 3 718 personer som sitter i hemkarantän medan 532 personer har suttit av sina två veckor. Sju personer vårdas på sjukhus för coronasmitta. Tre av dessa personer ligger på intensivvårdsavdelningen på Landspítali i Reykjavík.

Totalt 7 833 personer har nu testats för coronaviruset. Över hälften av testerna har genomförts av Íslensk erfðagreining.

Smittan kommer att fortsätta öka. Enligt en prognos från experter vid Há­skóli Ís­lands, Em­bætti Land­læknis, och Land­spítali kommer omkring 1 000 personer att ha drabbats i slutet av maj. Men det finns ett betydligt svartare scenario där antalet smittade då överstiger 2 000 personer. Elva islänningar kommer att bli svårt sjuka.

Experterna tror att spridningen kommer att kulminera under första halvan på april. Då väntas omkring 600 personer samtidigt bära på smittan. De kan dock bli dubbelt så många om myndigheternas åtgärder för att bekämpa utbredningen inte lyckas.

Vården kommer att utsättas för allt hårdare belastning under de kommande veckorna. När smittspridningen kulminerar kan 40 personer behöva intensivvård. Ett mer pessimistiskt scenario gör gällande att det kan bli upp till 120 coronasmittade som behöver vård samtidigt.

I måndags avled en australisk man på Heilbrigðisstofnun Norðurlands i Húsavík. Han var mycket sjuk när han kom till sjukhuset. Symtomen var inte typiska för coronaviruset. Senare visade det sig att han var smittad av covid-19.

Preliminära resultat från obduktionen visar att coronaviruset förmodligen orsakade mannens död. Han hade drabbats av en lunginflammation. Dödsfallet ledde till att tjugo sjukhusanställda och två poliser fick sättas i karantän efter att ha varit i kontakt med mannen.

Obduktionen är ännu inte färdig. Det är oklart om mannen smittats av coronaviruset på Island.

Coronaviruset får nu ännu större konsekvenser för arbetet i alltinget. Tre anställda har bekräftats smittade av covid-19. Vid voteringar kommer bara ett mindre antal ledamöter vara på plats samtidigt. De kommer att komma in i lokalen från ett håll och lämna den från ett annat för att minimera smittorisken.

Talmannen Steingrímur J. Sigfússon meddelade i går att alltinget fram till den 20 april bara kommer att ta beslut i frågor rörande coronaviruset. Efter samråd med alltingets presidium togs beslutet att lägga ned det vanliga arbetet.

En kortlivad tvist mellan EU och Island verkar ha fått en lösning i går. Sjukvårdsgrossisten Dynjandi fick enligt Morgunblaðið svaret från en rad leverantörer inom EU att skyddsutrustning inte längre fick levereras till Island. Leverantörerna ska ha fått direktivet att enbart leverera till EU-länder. Annan försäljning fick enbart ske med särskilt tillstånd.

Stoppet gällde bland annat ansiktsmasker, engångshandskar och skyddsglasögon. Utrikesminister Guðlaug­ur Þór Þórðar­son sade i Morgunblaðið att det rörde sig om ett uppenbart brott mot EES-avtalet från EU:s sida. Regeringen vände sig direkt till EU med ett krav på att försäljningsstoppet skulle slopas omedelbart.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir diskuterade enligt ett pressmeddelande exportförbudet med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Under gårdagskvällen kom beskedet att EU backade och åter tillät export av sjukvårdsutrustning till Efta-länder som Island. Guðlaug­ur Þór Þórðar­son välkomnade beslutet i ett uttalande där han sade att han inte väntat sig någon annan utgång.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.