fredag 13 mars 2020

Största jordskalvet på Reykjanes sedan 1973

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett kraftigt jordskalv med en magnitud på 5,2 skakade Grindavík med omnejd i går förmiddag. Skalvet var det största på Reykjanes sedan 1973. Det kändes så långt norrut som i Búðardalur och så långt österut som i Hvolsvöllur. Omkring 400 jordskalv inträffade i området under torsdagen. Skalvserien kopplas till landhöjningen vid Þorbjörn.

Klockan 10.25 i går inträffade ett jordskalv med en magnitud på 5,2 norr om Grindavík. Skalvet hade sitt epicentrum nära berget Þorbjörn. Det ägde rum på drygt fem kilometers djup.

Skalvet är det kraftigaste på Reykjanes sedan 1973. I oktober 2013 skedde ett skalv som även det uppmättes till 5,2 vid Reykjanestá. I september 1973 ägde ett skalv med en magnitud på 5,3 norr om Grindavík.

Veðurstofa Íslands fick rapporter om att skalvet kändes så långt bort som i Búðardalur och Húsafell i norr och i Hvolsvöllur i öster. Enbart under torsdagen inträffade ytterligare omkring 400 jordskalv i närheten av Grindavík. Nio av dessa skalv hade en magnitud på minst 3. Åtta var efterskalv medan ett av dem inträffade tio minuter före det stora skalvet. Flera av dessa skalv kändes i Grindavík.

För snart två månader sedan höjdes beredskapen i området för ett eventuellt vulkanutbrott. Då inleddes en långvarig jordskalvssvärm och en snabb landhöjning vid Þorbjörn. Landhöjningen har dock upphört och jordskalven har de senaste veckorna blivit allt mer sällsynta.

Gårdagens jordskalv beror enligt Veðurstofa Íslands sannolikt på spänningsförändringar med anledning av landhöjningen vid Þorbjörn. Landhöjningen troddes vara en konsekvens av magmainskott på tre till kilometers djup. Även den aktiviteten verkar nu ha upphört.

Både i Grindavík och i huvudstadsregionen var det många som kände hur fönsterrutorna skallrade medan skalvet pågick. I Grindavík var det enligt RÚV flera boende som fick sprickor i väggarna.

I Blå lagunen - som ligger nära skalvets epicentrum - var skakningarna så kraftiga att luckor från ventilationssystemet föll ur. Þorfinnur Gunnlaugsson berättar i Morgunblaðið om hur han upplevde skalvet i Blå lagunens matsal:
"Det var inte angenämt. ... Allt skakade och darrade och personalen var inte oberörd. Det pågick så länge också."
Þorfinnur Gunnlaugsson säger i Morgunblaðið att gårdagens jordskalv blev en påminnelse om den senaste tidens händelser i Grindavík med många större skalv. Det var i synnerhet den utländska personalen som reagerade i går:
"De är inte vana vid jordskalv och fick nästan ett nervsammanbrott. Människor kände verkligen det här."
Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Grindavík.