tisdag 31 mars 2020

Trots miljardvinster - Blå lagunen vill ha statligt lönebidrag

Ägarna av Bláa lónið - det bolag som driver Blå lagunen - har de senaste åren betalat ut miljardbelopp i aktieutdelning. Ändå var bolaget ett av de första som aviserade att det tänker utnyttja korttidspermittering. Då går staten in och betalar 75 procent av lönerna för 400 av bolagets anställda. Men i år kommer ägarna att pausa aktieutdelningen.

Blå lagunen är en av Islands populäraste turistattraktioner. I takt med att turismen till landet ökade steg också intresset för Blå lagunen. Ägarbolaget Bláa lónið svarade med att gång på gång höja inträdesavgifterna. De höga priserna avskräckte islänningarna men inte turisterna. De senaste åren har 98 procent av besökarna varit utlänningar.

Verksamheten har de senaste åren haft enorma vinstmarginaler. Sedan 2012 har Bláa lónið enligt Stundin betalat ut 12,3 miljarder isländska kronor i aktieutdelning.

Nyligen meddelade Bláa lónið att alla anläggningar - Blå lagunen såväl som hotell, butiker och restauranger - stängs till och med den 30 april. Efter coronautbrottet har turismen till Island i princip upphört. Därmed försvann också alla gäster.

Bláa lónið varslade i förra veckan 164 anställda om uppsägning. Av bolagets ytterligare 600 anställda kommer 400 personer att korttidspermitteras. Det betyder att de kommer att jobba 25 procent i stället för 100 procent. Staten står för 75 procent av lönekostnaderna. Regeringen införde systemet för att undvika massarbetslöshet i coronautbrottets spår.

Att just Bláa lónið vill ha statligt stöd har ifrågasatts. De senaste årens aktieutdelningar skulle enligt Stundin räcka till att betala samtliga anställdas löner i två år. Bolaget har dessutom ett eget kapital på 12,4 miljarder.

Grímur Sæmundsen, vd för Bláa lónið, säger till RÚV att utan möjligheten till korttidspermittering hade bolaget tvingats att säga upp betydligt fler anställda. Företaget kommer inte att ha några intäkter i april - och även om åtgärderna mot coronaviruset skulle mildras kommer även maj att bli en tuff månad:
"Vi försöker värna de här 600 jobben. Om vi inte hade utnyttjat den här lösningen - som jag tycker var ett mycket bra initiativ från regeringen - att försöka trygga anställningsförhållandet mellan företag och personal så långt som det går och minska uppsägningarna så hade uppsägningarna blivit fler i vårt fall och slaget på den sidan mycket hårdare."
I år kommer inte Bláa lónið att betala ut någon aktieutdelning. Grímur Sæmundsen säger till RÚV att bolagets omsättning kan komma att halveras i år:
"Det vore totalt oansvarigt. Och gå direkt emot det som jag sade tidigare om att visa driftsmässigt och samhälleligt ansvar genom att värna dessa jobb som vi tänker värna vid företaget."
Här kan du läsa mer om Bláa lóniðs vinster och aktieutdelningar.