onsdag 22 april 2020

Arbetslösheten på Island högre än efter finanskraschen

Arbetslösheten på Island ökade till 9,2 procent i mars. Det betyder att antalet islänningar utan jobb nästan fördubblades inom loppet av en månad. Och Vinnumálastofnun förutspår ännu en fördubbling i april. Då väntas arbetslösheten stiga till hela 16,9 procent. Redan är nu arbetslösheten högre än vad den var efter finanskraschen.

I april 2009 var arbetslösheten på Island 9,1 procent. Då hade det gått ett halvår sedan finanskraschen. I månader hade varslen avlöst varandra. Några av de hårdast drabbade näringsgrenarna var byggbranschen och finanssektorn.

Turismen och ett starkt fiske vände utvecklingen. När arbetslösheten i februari i år steg till 5 procent var det den högsta nivån på sju år. I takt med att turismen till Island minskat har också konjunkturen avmattats.

Coronautbrottet har inneburit en totalkollaps för turismen. I mars steg arbetslösheten till 9,2 procent, en ökning med hela 4,2 procentenheter på en månad. Och i april räknar Vinnumálastofnun med att den ökar till 16,9 procent. På arbetsmarknaden rör det sig alltså - åtminstone tillfälligt - om en mycket djupare kris än finanskraschen hösten 2008.

Suðurnes är den i särklass hårdast drabbade regionen med en arbetslöshet på 14,1 procent, en uppgång med 5 procentenheter. Men den väntas öka ytterligare i april. Då förutspår Vinnumálastofnun att 23,7 procent står utan jobb i regionen.

På Suðurnes är Reykjanesbær den mest drabbade kommunen med en arbetslöshet på 15,6 procent. Därefter följer Suðurnesjabær med 12,3 procent, Vogar med 12,1 procent och Grindavík med 8,6 procent.

Men även i övriga landet ökar arbetslösheten dramatiskt. I Reykjavíkområdet var 9,6 procent utan jobb, en uppgång med 4,6 procentenheter. I Suðurland var arbetslösheten 8,3 procent (+4,7), i Norðurland eystra 7,6 procent (+3), i Austurland 6,4 procent (+3,6), i Vesturland 6,2 procent (+3,1), i Västfjordarna 4,9 procent (+1,8) och i Norðurland vestra 4,3 procent (+2,1).

Varselvågen slår hårdast mot de kommuner där turismen är näringslivets grundpelare. I Mýrdalshreppur är arbetslösheten 21 procent och i Skútustaðahreppur 15 procent.

Enbart i mars var det 5 200 företag som utnyttjade möjligheten att korttidspermittera anställda. Totalt var det 24 400 personer som omfattades av sådana åtgärder. Det antalet väntas stiga till 35 000 personer i april.

Hela 40 procent av de korttidspermitterade var anställda inom flygsektorn och besöksnäringarna. Det var 21 procent som arbetade inom handeln och 16 procent inom fisket och tillverkningsindustrin.

Utlänningar fortsätter att vara arbetslösa i högre grad än islänningar. Bland utländska medborgare var arbetslösheten 13,8 procent i mars. Polska medborgare utgjorde 52 procent av denna grupp.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.