söndag 12 april 2020

Dagens citat

"Jag beundrar hur människor behåller sitt lugn och alla försöker att göra så gott de kan utifrån det läge som vi befinner oss i, men naturligtvis kan den här situationen inte pågå länge. Det spelar ingen roll på vad man tittar - om det är odling av röding, bilreparationer eller restauranger så är intäkterna noll."

Þorbjörg Gísladóttir, kommunchef i Mýrdalshreppur, i Vísir om coronautbrottets konsekvenser i Vík í Mýrdal med omnejd där turismen är den viktigaste näringen och nästan hälften av invånarna är utländska medborgare som jobbar inom besöksindustrin.