lördag 25 april 2020

Dagens citat

"Det här har varit väldigt tröttande för anställda och entreprenörer. En stor kraftansträngning. Det har varit så stor vindstyrka. Vinden har egentligen aldrig hållit sig lugn förutom när den har bytt riktning. Vissa dagar var det inget lugn på hela dagen."

Jón Sigmundsson, arbetsledare på Vegagerðin i Hólmavík, säger i RÚV att vinterns snöröjning i Strandir har varit den mest omfattande på 25 år på grund av de stora mängderna snö och hårda vindar.