fredag 17 april 2020

Dagens citat

   
"Det är oacceptabelt att utsätta alltingets personal för detta eftersom de har utsatts för större smittorisk på grund av detta. Det är oacceptabelt att utsätta tinget för detta. Det är oacceptabelt att utsätta demokratin för detta."

Jón Þór Ólafsson, alltingsledamot för Piratpartiet, vände sig när gårdagens session i alltinget inleddes direkt till talmannen Steingrímur J. Sigfússon och anklagade honom för att tvinga ledamöterna att bryta mot sammankomstförbudet - i salen fanns 26 men den högsta tillåtna gränsen är 20 personer - genom att föra upp omstridda frågor på dagordningen, varpå han svarade med att direkt bryta sessionen efter bara fyra minuter.