onsdag 3 november 2021

E-cigarett började brinna på flygplan - nekas ersättning

Likgiltighet, leda och rädsla var några av de psykiska följderna för en kvinna ombord ett av Wizz Airs flyg från Island till Polen. Strax efter att planet lyfte från Keflavík började en e-cigarett brinna i en ryggsäck på bagagehyllan. Besättningen kunde släcka branden. Men kvinnan blev så uppskakad att hon inte kunde arbeta. Men hon får ingen ersättning från försäkringsbolaget.

Den 13 september 2017 hade ett av Wizz Airs flygplan nyligen lyft från Keflavík och börjat flyga över Mýrdalsjökull. Då reagerade passagerare på rökutveckling från bagagehyllan. När besättningen tog tag i ryggsäcken föll en brinnande e-cigarett på golvet.

Besättningen kunde snabbt släcka branden med hjälp av vatten. Flygplanet vände tillbaka till Keflavík efter olyckstillbudet. Passagerarna fick vänta till dagen därpå innan de kunde resa till Polen.

En kvinna som satt sex rader längre bak vände sig till psykiater efter hemkomsten. Hon beskrev sina symtom som likgiltighet, leda och rädsla. Hon uppgav att olyckstillbudet hade fått henne att frukta för sitt liv. Hela hennes tillvaro kom att präglas av händelsen ombord.

I februari 2018 gjorde husläkaren bedömningen att hon inte kunde arbeta. Hon visade tecken på depression och post-traumatiskt stressyndrom. Kvinnan levde kvar i rädslan av att flygplanet skulle krascha och att hon skulle dö i olyckan till följd av branden ombord.

Eftersom kvinnan inte kunde arbeta hade tillbudet stora ekonomiska konsekvenser. Dessutom påverkade olyckstillbudet henne i det vardagliga livet. Hon hävdade att hon hade utsatts för en psykisk skada.

Kvinnan vände sig till försäkringsbolaget Sjóvá med krav på ersättning. Men bolaget nekade. Sjóvá ansåg inte att händelsen hade kunnat påverka hennes liv i den omfattning hon uppgav.

Efter avslaget valde kvinnan att stämma Sjóvá. Men Héraðsdómur Reykjavíkur går på försäkringsbolaget linje. Hon får inte rätt till någon ersättning.

I domen skriver rätten att inget tyder på att kvinnan faktiskt sett branden. Hon ska dock ha lagt märke till händelsen på grund av oro längre fram i planet. Hon ska också ha sett passagerare som reagerade och besättningen som rusade fram för att släcka branden. Hon ska även ha noterat vatten på flygplansgolvet efter släckningen.

Enligt Héraðsdómur Reykjavíkur utgjorde branden inget direkt hot mot kvinnan. Hon utsattes inte heller för någon kroppslig skada. Dessutom satt hon så långt ifrån händelsen att hon knappt såg vad som hände.

Domstolen ifrågasätter inte kvinnans läkarintyg. Men Héraðsdómur Reykjavíkur anser att bevisvärdet minskar eftersom det enbart bygger på hennes egen berättelse.

Kvinnan får alltså ingen ersättning. Hon slipper dock stå för rättegångskostnaderna. De ska enligt domen betalas av statskassan.

Här kan du läsa domen i sin helhet.