lördag 25 april 2020

Fréttablaðið sparar - slutar utkomma på måndagar

Fréttablaðið slutar att komma ut på måndagar. Beslutet att banta utgivningen från sex till fem dagar i veckan är nödvändig för att minska kostnaderna. Det uppger Jóhanna Helga Viðarsdóttir, vd för ägarbolaget Torg, i Fréttablaðið. Regeringen har tidigare utlovat ett ekonomiskt stöd till privatägda medier på 350 miljoner isländska kronor.

I januari 2009 meddelade Fréttablaðiðs dåvarande chefredaktör Jón Kaldal att utgivningen skulle krympa från sju till sex dagar i veckan. Då var det söndagstidningen som skrotades. Nedskärningarna skedde i finanskraschens kölvatten. Även Morgunblaðið valde då att lägga ned utgivningen på söndagar.

Sedan dess har alltså Fréttablaðið getts ut från måndagar till lördagar. Men vid månadsskiftet skrotas måndagstidningen. Fréttablaðið kommer då att utkomma fem dagar i veckan. Jóhanna Helga Viðarsdóttir, vd för ägarbolaget Torg, säger i Fréttablaðið att nedskärningen är nödvändig på grund av det ekonomiska läget i mediebranschen:
"Det finns många utmaningar i medieföretagens verksamhet vid denna tid och vi på Torg har gjort vårt yttersta för att värna jobb så långt det går. Vårt fokus har därför varit att rationalisera på andra håll i driften."
Minskningen av utgivningsdagar följs enligt Jóhanna Helga Viðarsdóttir inte av några varsel. Hon säger dock att framtiden är mycket oviss samtidigt som intresset för nyheter är större än någonsin.

Nyligen presenterade regeringen ett stödpaket till privatägda medier på totalt 350 miljoner isländska kronor. Exakt hur det kommer att utformas är inte klart. Enligt ett pressmeddelande kommer medier att få söka om bidrag till en viss del av lönekostnaderna. Syftet är att kompensera för intäkter som försvunnit på grund av coronakrisen.